Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.ca.html

  next >> 

Manual de Live Systems

Sobre aquest manual

Sobre aquest manual

1. Sobre aquest manual

1.1 Per als impacients
1.2 Termes
1.3 Autors
1.4 Contribuir a aquest document
1.4.1 Aplicar canvis
1.4.2 Traducció

Sobre el Live Systems Project

2. Sobre el Live Systems Project

2.1 Motivació
2.1.1 Què passa amb els sistemes vius actuals
2.1.2 Per què crear el nostre pròpi sistema viu?
2.2 Filosofia
2.2.1 Només paquets Debian sense modificacions de la secció "main"
2.2.2 Paquets del sistema viu sense cap configuració
2.3 Contacte

Usuari

Instal·lació

3. Instal·lació

3.1 Requisits
3.2 Instal·lació de live-build
3.2.1 Des del repositori de Debian
3.2.2 A partir del codi font
3.2.3 A partir d'instantànies
3.3 Instal.lació de live-boot i live-config
3.3.1 Des del repositori de Debian
3.3.2 A partir del codi font
3.3.3 A partir d'instantànies

Conceptes bàsics

4. Conceptes bàsics

4.1 Què és un sistema viu?
4.2 Descàrrega d'imatges prefabricades
4.3 Ús del servei de construcció d'imatges en viu web
4.3.1 Ús i advertències sobre el servei web
4.4 Primers passos: construcció d'una imatge ISO híbrida
4.5 Usar una imatge ISO híbrida en viu
4.5.1 Gravar una imatge ISO en un medi físic
4.5.2 Copiar una imatge ISO híbrida en un dispositiu USB
4.5.3 Utilitzar l'espai lliure en una memòria USB
4.5.4 Arrencar el medi en viu
4.6 Utilitzar una màquina virtual per a fer proves
4.6.1 Provar una imatge ISO amb QEMU
4.6.2 Provar una imatge ISO amb VirtualBox
4.7 Construir i utilitzar una imatge HDD
4.8 Construir una imatge netboot
4.8.1 Servidor DHCP
4.8.2 Servidor TFTP
4.8.3 Servidor NFS
4.8.4 Com provar l'arrencada en xarxa
4.8.5 Qemu
4.9 Webbooting
4.9.1 Obtenir els fitxers webboot
4.9.2 Arrencar imatges webboot

Descripció general de les eines

5. Descripció general de les eines

5.1 El paquet live-build
5.1.1 L'ordre lb config
5.1.2 L'ordre lb build
5.1.3 L'ordre lb clean
5.2 El paquet live-boot
5.3 El paquet live-config

Gestió d'una configuració

6. Gestió d'una configuració

6.1 Gestionar canvis en la configuració
6.1.1 Per què utilitzar scripts auto? Què fan?
6.1.2 Utilitzar scripts auto d'exemple
6.2 Clonar una configuració publicada via Git

Personalització dels continguts

7. Visió general de la personalització

7.1 Configuració durant la construcció vs. durant l'arrencada
7.2 Etapes de la construcció
7.3 Suplementar lb config amb fitxers
7.4 Tasques de personalització

Personalització de la instal·lació de paquets

8. Personalització de la instal·lació de paquets

8.1 Fonts dels paquets
8.1.1 Distribució, àrees d'arxiu i mode
8.1.2 Miralls de distribució
8.1.3 Miralls de distribució utilitzats en temps de construcció
8.1.4 Miralls de distribució utilitzats en temps d'execució
8.1.5 Repositoris addicionals
8.2 Selecció dels paquets a instal·lar
8.2.1 Llistes de paquets
8.2.2 Ús dels metapaquets
8.2.3 Llistes locals de paquets
8.2.4 Llistes locals de paquets per a l'etapa binary
8.2.5 Generar llistes de paquets
8.2.6 Ús de condicionals dins de les llistes de paquets
8.2.7 Eliminar paquets durant la instal·lació
8.2.8 Tasques d'escriptori i llenguatge
8.2.9 Tipus i versió del nucli
8.2.10 Nuclis personalitzats
8.3 Instal·lació de paquets modificats o de tercers
8.3.1 Fer servir packages.chroot per a instaŀar paquets personalitzats
8.3.2 Fer servir un repositori APT per a instal·lar paquets personalitzats
8.3.3 Paquets personalitzats i APT
8.4 Configurar APT en temps de construcció
8.4.1 Elegir apt o aptitude
8.4.2 L'ús d'un proxy amb APT
8.4.3 Afinar APT per a estalviar espai
8.4.4 Passar opcions per a apt o aptitude
8.4.5 APT pinning

Personalització dels continguts

9. Personalització dels continguts

9.1 Includes
9.1.1 Live/chroot local includes
9.1.2 Binary local includes
9.2 Scripts ganxo (Hooks)
9.2.1 Live/chroot local hooks
9.2.2 Scripts ganxo durant l'arrencada
9.2.3 Binary local hooks
9.3 Preconfiguració de les preguntes de Debconf

Personalització dels comportaments en temps d'execució

10. Personalització dels comportaments en temps d'execució

10.1 Personalitzar l'usuari en viu
10.2 Personalització de l'entorn local i el llenguatge
10.3 Persistència
10.3.1 El fitxer persistence.conf
10.3.2 Utilitzar diversos medis persistents
10.4 Persistència amb xifratge

Personalització de la imatge binària

11. Personalització de la imatge binària

11.1 Carregadors d'arrencada
11.2 metadades ISO

Personalització de l'instal·lador de debian

12. Personalització de l'instal·lador de debian

12.1 Tipus d'instal·lador de Debian
12.2 Personalització de l'instal·lador de Debian amb preconfiguració
12.3 Personalitzar el contingut de l'instal·lador de Debian

Projecte

Contribuir al projecte

13. Contribuir al projecte

13.1 Fer canvis

Informar dels errors

14. Informar dels errors

14.1 Problemes coneguts
14.2 Reconstruir des de zero
14.3 Fer servir paquets actualitzats
14.4 Recopilar informació
14.5 Aïllar el cas que falla, si és possible
14.6 Utilitzar el paquet correcte per a informar de l'error
14.6.1 A l'hora de construir mentre bootstrapping
14.6.2 A l'hora de construir, durant la instal·lació de paquets
14.6.3 En el moment d'arrencar
14.6.4 En temps d'execució
14.7 Fer la recerca
14.8 On informar dels errors

Estil de Codi

15. Estil de Codi

15.1 Compatibilitat
15.2 Indentació
15.3 Ajust de línia
15.4 Variables
15.5 Miscel·lània

Procediments

16. Procediments

16.1 Publicacions majors
16.2 Publicacions puntuals
16.2.1 Ùltima publicació puntual d'una versió de Debian
16.2.2 Plantilla per a anunciar una publicació puntual

Repositoris Git

17. Repositoris Git

17.1 Gestió de múltiples repositoris

Exemples

Exemples

18. Exemples

18.1 Ús dels exemples
18.2 Tutorial 1: Una imatge per defecte
18.3 Tutorial 2: Una utilitat de navegador web
18.4 Tutorial 3: Una imatge personalitzada
18.4.1 Primera revisió
18.4.2 Segona revisió
18.5 Un client per a un quiosc VNC
18.6 Una imatge bàsica per a un dispositiu USB de 128MB
18.7 Un escriptori GNOME localitzat i amb instal·lador

Apèndix

Style guide

19. Guia d'estil

19.1 Instruccions per als autors
19.1.1 Característiques lingüístiques
19.1.2 Procediments
19.2 Directrius per als traductors
19.2.1 Consells de traducció

Metadata

SiSU Metadata, document information

Manual de Live Systems

Projecte Live Systems

Available document filetypes

filetype description

filename

file size

(kB)

TOC linked HTML, table of contents (for segmented text)

toc.ca.html

http://complete.sisudoc.org/manual/html/live-manual/toc.ca.html

25.2

Full Text HTML, full length document

live-manual.ca.html

http://complete.sisudoc.org/manual/html/live-manual.ca.html

359.6

● HTML, concordance file

concordance.ca.html

http://complete.sisudoc.org/manual/html/live-manual/concordance.ca.html

1264.7

EPUB EPUB (Electronic Publication, e-book standard)

live-manual.ca.epub

http://complete.sisudoc.org/manual/epub/live-manual.ca.epub

124.0

PDF portrait PDF, U.S. letter size, portrait/vertical document (recommended for printing)

live-manual.portrait.ca.letter.pdf

http://complete.sisudoc.org/manual/pdf/live-manual.portrait.ca.letter.pdf

391.3

PDF landscape PDF, U.S. letter size, landscape/horizontal document (recommended for screen viewing)

live-manual.landscape.ca.letter.pdf

http://complete.sisudoc.org/manual/pdf/live-manual.landscape.ca.letter.pdf

391.9

PDF portrait PDF, A4 size, portrait/vertical document (recommended for printing)

live-manual.portrait.ca.a4.pdf

http://complete.sisudoc.org/manual/pdf/live-manual.portrait.ca.a4.pdf

389.4

PDF landscape PDF, A4 size, landscape/horizontal document (recommended for screen viewing)

live-manual.landscape.ca.a4.pdf

http://complete.sisudoc.org/manual/pdf/live-manual.landscape.ca.a4.pdf

389.9

ODF/ODT ODF:ODT (Open Document Format)

live-manual.ca.odt

http://complete.sisudoc.org/manual/odt/live-manual.ca.odt

95.2

● XHTML

live-manual.ca.xhtml

http://complete.sisudoc.org/manual/xhtml/live-manual.ca.xhtml

291.7

● XML SAX

live-manual.ca.sax.xml

http://complete.sisudoc.org/manual/xml/live-manual.ca.sax.xml

283.5

● XML DOM

live-manual.ca.dom.xml

http://complete.sisudoc.org/manual/xml/live-manual.ca.dom.xml

343.2

● XML Docbook Book

live-manual.ca.book.docbook.xml

http://complete.sisudoc.org/manual/docbook/live-manual.ca.book.docbook.xml

280.0

● SQLite3 file

live-manual.ca.sql.db

http://complete.sisudoc.org/manual/sql/live-manual.ca.sql.db

1155.0

● Plaintext (UTF-8)

live-manual.ca.txt

http://complete.sisudoc.org/manual/txt/live-manual.ca.txt

188.3

● Digest/DCC - Document Content Certificate (sha256)

live-manual.ca.txt

http://complete.sisudoc.org/manual/hashes/live-manual.ca.txt

160.6

Markup Composite File (SiSU source)

live-manual.ssm   8a37b9c7b83aa613f599f9f47c2debe1475ecf9f9dc2da21215ab2c93a501e89
http://complete.sisudoc.org/manual/src/live-manual.ssm/sisupod/doc/ca/live-manual.ssm

2.0

SiSUdoc pod (tar.xz)

live-manual.ssm.txz   303292f6ea1936d0844bf1f116a0d3768c4741d448c9165a66b41ba9a5d57003
http://complete.sisudoc.org/manual/src/live-manual.ssm.txz

288.0

Document Metadata

metadata

Description

Title:

Manual de Live Systems

Creator:

Projecte Live Systems

Rights:

Copyright: Copyright (C) 2006-2014 Live Systems Project
License: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.

Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/.

El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.

Date:

2014-08-27

Publisher:

Projecte Live Systems

Sourcefile:

live-manual.ssm.sst

Word Count approximate:

25399

Sourcefile Digest (sha256):

b0646468b24b3c7984cc9aadd4e3306c2a6d2ee1caabaaa04cbd9190bab2f14b

Document (ao) last generated:

2017-06-19 16:05:13 +0000

Generated by:

SiSU 7.1.9 2016w30/7 (2016-07-31)

Ruby version:

ruby 2.1.3p242 (2014-09-19) [x86_64-linux-gnu]

metadata suggested links:

Document Language Versions, manifests

filename

Description

 

catalan

catalan

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.ca.html

 

Deutsch

Deutsch

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.de.html

 

English

English

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.en.html

 

español

español

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.es.html

 

français

français

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.fr.html

 

Italiano

Italiano

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.it.html

 

日本語 (Nihongo)

日本語 (Nihongo)

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.ja.html

 

polski

polski

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.pl.html

 

Brazilian Português

Brazilian Português

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.pt_BR.html

 

română

română

http://complete.sisudoc.org/manual/manifest/live-manual.ro.html

 


Output generated by SiSU 7.1.9 2016-07-31 (2016w30/7)