Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

  next >> 

Podręcznik Systemów Live

Projekt Systemów Live<debian-live@lists.debian.org>

Podręcznik Systemów Live

O tym podręczniku

O tym podręczniku

1. O tym podręczniku

1.1 Dla niecierpliwych
1.2 Definicje
1.3 Autorzy
1.4 Wnoszenie wkładu do tego dokumentu
1.4.1 Nanoszenie zmian
1.4.2 Tłumaczenie

O Projekt Systemów Live

2. O Projekt Systemów Live

2.1 Motywacja
2.1.1 Co jest nie tak w moim dotychczasowym systemie live?
2.1.2 Czemu tworzyć nasz własny system live?
2.2 Filozofia
2.2.1 Tylko niezmienione pakiety z działu Debian "main"
2.2.2 Bez konfiguracji pakietów systemu live
2.3 Kontakt

Użytkownik

Instalacja

3. Instalacja

3.1 Wymagania
3.2 Instalowanie live-build
3.2.1 Z repozytorium Debiana
3.2.2 Ze źródła
3.2.3 Ze zrzutów deweloperskich
3.3 Instalowanie live-boot i live-config
3.3.1 Z repozytorium Debiana
3.3.2 Ze źródła
3.3.3 Ze zrzutów deweloperskich

Podstawy

4. Podstawy

4.1 Co to jest system live?
4.2 Pobieranie prekompilowanych obrazów
4.3 Using the web live image builder
4.3.1 Używanie i przestrogi dotyczące Web buildera
4.4 Pierwsze kroki: budowanie obrazu ISO-hybrydy
4.5 Korzystanie z hybrydowego obrazu ISO live
4.5.1 Wypalanie obrazu ISO na fizycznym nośniku
4.5.2 Kopiowanie obrazu ISO-hybrydy na nośnik USB
4.5.3 Wykorzystanie przestrzeni pozostałej na nośniku USB
4.5.4 Uruchamianie nośnika live
4.6 Używanie wirtualnej maszyny do testowania
4.6.1 Testowanie obrazu ISO z użyciem QEMU
4.6.2 Testowanie obrazu ISO z użyciem VirtualBox'a
4.7 Budowanie i używanie obrazu HDD
4.8 Budowanie obrazu netboot
4.8.1 Serwer DHCP
4.8.2 Serwer TFTP
4.8.3 Serwer NFS
4.8.4 Netboot testing HowTo
4.8.5 Qemu
4.9 Webbooting
4.9.1 Getting the webboot files
4.9.2 Uruchamianie obrazów webboot

Przegląd narzędzi

5. Przegląd narzędzi

5.1 Pakiet live-build
5.1.1 Polecenie lb config
5.2 Wcięcia
5.2.1 Polecenie lb build
5.2.2 Polecenie lb clean
5.3 Pakiet live-boot
5.4 Pakiet live-config

Zarządzanie konfiguracją

6. Zarządzanie konfiguracją

6.1 Radzenie sobie ze zmianami konfiguracji
6.1.1 Czemu używać automatycznych skryptów? Co one robią?
6.1.2 Użyj przykładowych automatycznych skryptów
6.2 Klonowanie konfiguracji opublikowanej przez Git

Dostosowywanie zawartości

7. Opis dostosowywania

7.1 Konfiguracja podczas kompilacji vs. podczas uruchamiania systemu
7.2 Etapy kompilacji
7.3 Uzupełnienie lb config plikami
7.4 Zadania dostosowywania

Dostosowywanie instalacji pakietów

8. Dostosowywanie instalacji pakietów

8.1 Źródła pakietu
8.1.1 Dystrybucja, działy archiwum i tryb
8.1.2 Serwery lustrzane dystrybucji
8.1.3 Serwery lustrzane dystrybucji używane podczas budowania obrazu
8.1.4 Serwery lustrzane dystrybucji użyte podczas uruchomienia
8.1.5 Dodatkowe repozytoria
8.2 Wybieranie pakietów do instalacji
8.2.1 Lista pakietów
8.2.2 Używanie metapakietów
8.2.3 Lokalna lista pakietów
8.2.4 Lokalna lista pakietów binarnych
8.2.5 Wygenerowana lista pakietów
8.2.6 Używanie instrukcji warunkowych w listach pakietów.
8.2.7 Usuwanie pakietu podczas instalacji
8.2.8 Pulpit i zadania językowe
8.2.9 Rodzaj jądra i wersja
8.2.10 Niestandardowe jądra
8.3 Instalowanie zmodyfikowanych pakietów lub pakietów innych firm
8.3.1 Używanie packages.chrootdo instalacji niestandardowych pakietów
8.3.2 Używanie repozytoriium APT aby zainstalować niestandarkowe pakiety
8.3.3 Niestandardowe pakiety i APT
8.4 Konfigurowanie APT podczas kompilacji
8.4.1 Wybieranie apt lub aptitude
8.4.2 Używanie serwera proxy z APT
8.4.3 Podkręcanie APT celu zaoszczędzenia miejsca
8.4.4 Przekazywanie opcji do apt lub aptitude
8.4.5 Pinning APT

Dostosowywanie zawartości

9. Dostosowywanie zawartości

9.1 Uwzględnianie
9.1.1 Lokalnie uwzględniane w chroot/live
9.1.2 Lokalnie uwzględniane dane binarne
9.2 Haki
9.2.1 Lokalne haki chroot/live
9.2.2 Haki podczas uruchamiania
9.2.3 Lokalne haki binarne
9.3 Wstępne ustawienie pytań Debconfa (Preseeding)

Dostosowywanie zdarzeń podczas uruchamiania systemu

10. Dostosowywanie zdarzeń podczas uruchamiania systemu

10.1 Personalizacja użytkownika live
10.2 Ustawianie lokalizacji i języka
10.3 Persistence
10.3.1 Plik persistence.conf
10.3.2 Używanie więcej niż jednego magazynu persistence
10.4 Używanie opcji persistence z szyfrowaniem

Dostosowywanie obrazu binarnego

11. Dostosowywanie obrazu binarnego

11.1 Programy ładujące (ang. Bootloadery)
11.2 Metadane ISO

Dostosowywanie Instalatora Debiana

12. Dostosowywanie Instalatora Debiana

12.1 Typy Instalatora Debiana
12.2 Dostosowywanie Instalatora Debiana przez preseeding
12.3 Dostosowywanie zawartości Instalatora Debiana

Projekt

Wnoszenie wkładu do tego projektu

13. Wnoszenie wkładu do tego projektu

13.1 Wprowadzanie zmian

Zgłaszanie błędów

14. Zgłaszanie błędów

14.1 Znane problemy
14.2 Przebuduj od zera
14.3 Używaj aktualnych pakietów
14.4 Zbierz potrzebne informacje
14.5 Wyizoluj prawdopodobną wadę, jeśli to możliwe
14.6 Wybierz odpowiedni pakiet dla którego zgłaszasz błąd
14.6.1 W czasie budowania podczas ładowania początkowego (bootstrapping)
14.6.2 W czasie budowania podczas instalacji pakietów
14.6.3 W czasie uruchamiania
14.6.4 W czasie gdy system jest już uruchomiony
14.7 Spróbuj wykonać parę kroków
14.8 Gdzie zgłaszać błędy

Styl Kodowania

15. Styl Kodowania

15.1 Kompatybilność
15.2 Wcięcia
15.3 Zawijanie
15.4 Zmienne
15.5 Różne

Procedury

16. Procedury

16.1 Główne wydanie
16.2 Wydanie Docelowe
16.2.1 Ostatnie Wydanie Docelowe Debiana
16.2.2 Szablon obwieszczenia dla wydania docelowego

Repozytorium Git

17. Repozytorium Git

17.1 Obsługa wielu repozytoriów

Przykłady

Przykłady

18. Przykłady

18.1 Używanie przykładów
18.2 Samouczek 1: Domyślny obraz
18.3 Samouczek 2: Narzędzie przeglądarka
18.4 Samouczek 3: Spersonalizowany obraz
18.4.1 Pierwsza zmiana
18.4.2 Druga zmiana
18.5 Kiosk-klient serwera VNC
18.6 Bazowy obraz dla nośnika USB z 128MB pamięci.
18.7 Pulpit GNOME w lokalnym języku oraz instalator

Dodatek

Przewodnik redakcyjny

19. Przewodnik redakcyjny

19.1 Wytyczne dla autorów
19.1.1 Funkcje językowe
19.1.2 Procedury
19.2 Wytyczne dla tłumaczy
19.2.1 Wskazówki tłumaczenia

Metadata

SiSU Metadata, document information

Rights: Copyright: Copyright (C) 2006-2014 Projekt Systemów Live
License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.