Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

<< previous toc next >>

Manual de Live Systems

Procediments

16. Procediments

Aquest capítol documenta els procediments dins del Live Systems Project per a les diferents tasques que necessiten la cooperació amb altres equips de Debian.

16.1 Publicacions majors

El llançament d'una nova versió de Debian inclou una gran quantitat de diferents equips que treballen junts per a fer que aixó succeeixi. En algun moment, l'equip Live arriba i construeix imatges en viu del sistema. Els requisits per a fer això són:

16.2 Publicacions puntuals

16.2.1 Ùltima publicació puntual d'una versió de Debian

Recordar que s'han d'ajustar els miralls chroot i binary en la construcció de l'última sèrie d'imatges per a una versió de Debian després de canviar-les de ftp.debian.org a archive.debian.org. D'aquesta manera, les imatges prefabricades ja velles continuaran sent útils sense modificacions per part dels usuaris.

16.2.2 Plantilla per a anunciar una publicació puntual

Es pot generar un correu per a anunciar una publicació puntual mitjançant la plantilla següent i l'ordre:

$ sed \
     -e 's|@MAJOR@|7.0|g' \
     -e 's|@MINOR@|7.0.1|g' \
     -e 's|@CODENAME@|wheezy|g' \
     -e 's|@ANNOUNCE@|2013/msgXXXXX.html|g'

Llegir el correu acuradament abans d'enviar-lo i passar-lo als altres per a la correcció d'errades.

Updated Live @MAJOR@: @MINOR@ released

The Live Systems Project is pleased to announce the @MINOR@ update of the
Live images for the stable distribution Debian @MAJOR@ (codename "@CODENAME@").

The images are available for download at:

   <http://live-systems.org/cdimage/release/current/>

and later at:

   <http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current-live/>

This update includes the changes of the Debian @MINOR@ release:

   <http://lists.debian.org/debian-announce/@ANNOUNCE@>

Additionally it includes the following Live-specific changes:

  * [INSERT LIVE-SPECIFIC CHANGE HERE]
  * [INSERT LIVE-SPECIFIC CHANGE HERE]
  * [LARGER ISSUES MAY DESERVE THEIR OWN SECTION]

About Live Systems
------------------
The Live Systems Project produces the tools used to build official
live systems and the official live images themselves for Debian.

About Debian
------------
The Debian Project is an association of Free Software developers who
volunteer their time and effort in order to produce the completely free
operating system Debian.

Contact Information
-------------------
For further information, please visit the Live Systems web pages at
<http://live-systems.org/>, or contact the Live Systems team at
<debian-live@lists.debian.org>.


[ document manifest ]

<< previous toc next >>