Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

<< previous toc

Metadata

Document Metadata:

Title: Manualul Live Systems

Creator: Proiectul Live Systems <debian-live@lists.debian.org>

Rights: Copyright: Copyright (C) 2006-2014 Live Systems Project
License: Acest program este liber: poate fi redistribuit și/sau modificat &#238;n conformitate cu termenii Licenței Publice Generale GNU (GPL), precum este publicată de către Free Software Foundation, fie versiunea 3 a licenței, sau (opțional) orice altă versiune ulterioară..

Acest program este distribuit cu speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; fără a avea garanția VANDABILITĂȚII sau &#206;NDEPLINIRII UNUI ANUME SCOP. Vezi Licența Publică Generală GNU pentru mai multe detalii.

Ar trebui să fi orimit o copie a Licenței Publice Generale GNU &#238;mpreună cu acest program. &#206;n caz contrar, vezi http://www.gnu.org/licenses/.

Textul complet al Licenței Publice Generale poate fi găsit &#238;n fișierul /usr/share/common-licenses/GPL-3.

Publisher: Proiectul Live Systems <debian-live@lists.debian.org>

Date: 2014-08-27

Version Information:

Sourcefile: live-manual.ssm.sst

Filetype: UTF-8 assumed, file encoding check program unavailable

Source Digest: SHA256(live-manual.ssm.sst)= 06cf962f43c21e98708e3ebf343f4d43215dd14d5b4f2986beeb99865d0d116f

Generated:

Generated by: Generated by: SiSU 7.1.9 of 2016w30/7 (2016-07-31)

Ruby version: ruby 2.1.3p242 (2014-09-19) [x86_64-linux-gnu]

Document (ao) last generated: 2017-06-19 15:59:03 +0000


[ document manifest ]

<< previous toc