Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

<< previous toc

Metadata

Document Metadata:

Title: Podręcznik Systemów Live

Creator: Projekt Systemów Live<debian-live@lists.debian.org>

Rights: Copyright: Copyright (C) 2006-2014 Projekt System&#243;w Live
License: Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej p&#243;źniejszej wersji

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; bez nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Patrz GNU General Public License aby uzyskać więcej szczeg&#243;ł&#243;w.

Powinieneś otrzymać kopię Licencji GNU General Public License wraz z tym programem. Jeśli nie, odwiedź http://www.gnu.org/licenses/.

Pełny tekst licencji GNU General Public można znaleźć w pliku /usr/share/common-licenses/GPL-3.

Publisher: Projekt Systemów Live<debian-live@lists.debian.org>

Date: 2014-08-27

Version Information:

Sourcefile: live-manual.ssm.sst

Filetype: UTF-8 assumed, file encoding check program unavailable

Source Digest: SHA256(live-manual.ssm.sst)= 0b742bda69edf20c6ae5119f4d6f3fd1062d345627638dc632b85d18ba78994d

Generated:

Generated by: Generated by: SiSU 7.1.9 of 2016w30/7 (2016-07-31)

Ruby version: ruby 2.1.3p242 (2014-09-19) [x86_64-linux-gnu]

Document (ao) last generated: 2017-06-19 15:57:15 +0000


[ document manifest ]

<< previous toc