Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

<< previous toc

Metadata

Document Metadata:

Title: Manual de Live Systems

Creator: Projecte Live Systems <debian-live@lists.debian.org>

Rights: Copyright: Copyright (C) 2006-2014 Live Systems Project
License: Aquest programa &#233;s un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llic&#232;ncia P&#251;blica General de la GNU com &#233;s publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versi&#243; 3 de la Llic&#232;ncia, o (si ho preferiu) qualsevol versi&#243; posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperan&#231;a que sigui &#251;til, per&#242; sense cap garantia, fins i tot sense la garantia impl&#237;cita de COMERCIALITZACI&#211; o ADEQUACI&#211; PER A PROP&#210;SITS DETERMINATS. Vegeu la Llic&#232;ncia General P&#251;blica de la GNU per a m&#233;s detalls.

Haurieu de rebre una c&#242;pia de la Llic&#232;ncia P&#251;blica General de la GNU amb aquest programa. Si no &#233;s aix&#237;, consulteu http://www.gnu.org/licenses/.

El text complet de la Llic&#232;ncia P&#251;blica General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.

Publisher: Projecte Live Systems <debian-live@lists.debian.org>

Date: 2014-08-27

Version Information:

Sourcefile: live-manual.ssm.sst

Filetype: UTF-8 assumed, file encoding check program unavailable

Source Digest: SHA256(live-manual.ssm.sst)= b0646468b24b3c7984cc9aadd4e3306c2a6d2ee1caabaaa04cbd9190bab2f14b

Generated:

Generated by: Generated by: SiSU 7.1.9 of 2016w30/7 (2016-07-31)

Ruby version: ruby 2.1.3p242 (2014-09-19) [x86_64-linux-gnu]

Document (ao) last generated: 2017-06-19 15:51:05 +0000


[ document manifest ]

<< previous toc