Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

  toc  

Podręcznik Systemów Live

O tym podręczniku

O tym podręczniku

1 O tym podręczniku

1 1 Dla niecierpliwych
1 2 Definicje
1 3 Autorzy
1 4 Wnoszenie wkładu do tego dokumentu
1 4 1 Nanoszenie zmian
1 4 2 Tłumaczenie

O Projekt Systemów Live

2 O Projekt Systemów Live

2 1 Motywacja
2 1 1 Co jest nie tak w moim dotychczasowym systemie live?
2 1 2 Czemu tworzyć nasz własny system live?
2 2 Filozofia
2 2 1 Tylko niezmienione pakiety z działu Debian "main"
2 2 2 Bez konfiguracji pakietów systemu live
2 3 Kontakt

Użytkownik

Instalacja

3 Instalacja

3 1 Wymagania
3 2 Instalowanie live build
3 2 1 Z repozytorium Debiana
3 2 2 Ze źródła
3 2 3 Ze zrzutów deweloperskich
3 3 Instalowanie live boot i live config
3 3 1 Z repozytorium Debiana
3 3 2 Ze źródła
3 3 3 Ze zrzutów deweloperskich

Podstawy

4 Podstawy

4 1 Co to jest system live?
4 2 Pobieranie prekompilowanych obrazów
4 3 Using the web live image builder
4 3 1 Używanie i przestrogi dotyczące Web buildera
4 4 Pierwsze kroki budowanie obrazu ISO hybrydy
4 5 Korzystanie z hybrydowego obrazu ISO live
4 5 1 Wypalanie obrazu ISO na fizycznym nośniku
4 5 2 Kopiowanie obrazu ISO hybrydy na nośnik USB
4 5 3 Wykorzystanie przestrzeni pozostałej na nośniku USB
4 5 4 Uruchamianie nośnika live
4 6 Używanie wirtualnej maszyny do testowania
4 6 1 Testowanie obrazu ISO z użyciem QEMU
4 6 2 Testowanie obrazu ISO z użyciem VirtualBox'a
4 7 Budowanie i używanie obrazu HDD
4 8 Budowanie obrazu netboot
4 8 1 Serwer DHCP
4 8 2 Serwer TFTP
4 8 3 Serwer NFS
4 8 4 Netboot testing HowTo
4 8 5 Qemu
4 9 Webbooting
4 9 1 Getting the webboot files
4 9 2 Uruchamianie obrazów webboot

Przegląd narzędzi

5 Przegląd narzędzi

5 1 Pakiet live build
5 1 1 Polecenie lb config
5 2 Wcięcia
5 2 1 Polecenie lb build
5 2 2 Polecenie lb clean
5 3 Pakiet live boot
5 4 Pakiet live config

Zarządzanie konfiguracją

6 Zarządzanie konfiguracją

6 1 Radzenie sobie ze zmianami konfiguracji
6 1 1 Czemu używać automatycznych skryptów? Co one robią?
6 1 2 Użyj przykładowych automatycznych skryptów
6 2 Klonowanie konfiguracji opublikowanej przez Git

Dostosowywanie zawartości

7 Opis dostosowywania

7 1 Konfiguracja podczas kompilacji vs podczas uruchamiania systemu
7 2 Etapy kompilacji
7 3 Uzupełnienie lb config plikami
7 4 Zadania dostosowywania

Dostosowywanie instalacji pakietów

8 Dostosowywanie instalacji pakietów

8 1 Źródła pakietu
8 1 1 Dystrybucja działy archiwum i tryb
8 1 2 Serwery lustrzane dystrybucji
8 1 3 Serwery lustrzane dystrybucji używane podczas budowania obrazu
8 1 4 Serwery lustrzane dystrybucji użyte podczas uruchomienia
8 1 5 Dodatkowe repozytoria
8 2 Wybieranie pakietów do instalacji
8 2 1 Lista pakietów
8 2 2 Używanie metapakietów
8 2 3 Lokalna lista pakietów
8 2 4 Lokalna lista pakietów binarnych
8 2 5 Wygenerowana lista pakietów
8 2 6 Używanie instrukcji warunkowych w listach pakietów
8 2 7 Usuwanie pakietu podczas instalacji
8 2 8 Pulpit i zadania językowe
8 2 9 Rodzaj jądra i wersja
8 2 10 Niestandardowe jądra
8 3 Instalowanie zmodyfikowanych pakietów lub pakietów innych firm
8 3 1 Używanie packages chrootdo instalacji niestandardowych pakietów
8 3 2 Używanie repozytoriium APT aby zainstalować niestandarkowe pakiety
8 3 3 Niestandardowe pakiety i APT
8 4 Konfigurowanie APT podczas kompilacji
8 4 1 Wybieranie apt lub aptitude
8 4 2 Używanie serwera proxy z APT
8 4 3 Podkręcanie APT celu zaoszczędzenia miejsca
8 4 4 Przekazywanie opcji do apt lub aptitude
8 4 5 Pinning APT

Dostosowywanie zawartości

9 Dostosowywanie zawartości

9 1 Uwzględnianie
9 1 1 Lokalnie uwzględniane w chroot/live
9 1 2 Lokalnie uwzględniane dane binarne
9 2 Haki
9 2 1 Lokalne haki chroot/live
9 2 2 Haki podczas uruchamiania
9 2 3 Lokalne haki binarne
9 3 Wstępne ustawienie pytań Debconfa (Preseeding)

Dostosowywanie zdarzeń podczas uruchamiania systemu

10 Dostosowywanie zdarzeń podczas uruchamiania systemu

10 1 Personalizacja użytkownika live
10 2 Ustawianie lokalizacji i języka
10 3 Persistence
10 3 1 Plik persistence conf
10 3 2 Używanie więcej niż jednego magazynu persistence
10 4 Używanie opcji persistence z szyfrowaniem

Dostosowywanie obrazu binarnego

11 Dostosowywanie obrazu binarnego

11 1 Programy ładujące (ang Bootloadery)
11 2 Metadane ISO

Dostosowywanie Instalatora Debiana

12 Dostosowywanie Instalatora Debiana

12 1 Typy Instalatora Debiana
12 2 Dostosowywanie Instalatora Debiana przez preseeding
12 3 Dostosowywanie zawartości Instalatora Debiana

Projekt

Wnoszenie wkładu do tego projektu

13 Wnoszenie wkładu do tego projektu

13 1 Wprowadzanie zmian

Zgłaszanie błędów

14 Zgłaszanie błędów

14 1 Znane problemy
14 2 Przebuduj od zera
14 3 Używaj aktualnych pakietów
14 4 Zbierz potrzebne informacje
14 5 Wyizoluj prawdopodobną wadę jeśli to możliwe
14 6 Wybierz odpowiedni pakiet dla którego zgłaszasz błąd
14 6 1 W czasie budowania podczas ładowania początkowego (bootstrapping)
14 6 2 W czasie budowania podczas instalacji pakietów
14 6 3 W czasie uruchamiania
14 6 4 W czasie gdy system jest już uruchomiony
14 7 Spróbuj wykonać parę kroków
14 8 Gdzie zgłaszać błędy

Styl Kodowania

15 Styl Kodowania

15 1 Kompatybilność
15 2 Wcięcia
15 3 Zawijanie
15 4 Zmienne
15 5 Różne

Procedury

16 Procedury

16 1 Główne wydanie
16 2 Wydanie Docelowe
16 2 1 Ostatnie Wydanie Docelowe Debiana
16 2 2 Szablon obwieszczenia dla wydania docelowego

Repozytorium Git

17 Repozytorium Git

17 1 Obsługa wielu repozytoriów

Przykłady

Przykłady

18 Przykłady

18 1 Używanie przykładów
18 2 Samouczek 1 Domyślny obraz
18 3 Samouczek 2 Narzędzie przeglądarka
18 4 Samouczek 3 Spersonalizowany obraz
18 4 1 Pierwsza zmiana
18 4 2 Druga zmiana
18 5 Kiosk klient serwera VNC
18 6 Bazowy obraz dla nośnika USB z 128MB pamięci
18 7 Pulpit GNOME w lokalnym języku oraz instalator

Dodatek

Przewodnik redakcyjny

19 Przewodnik redakcyjny

19 1 Wytyczne dla autorów
19 1 1 Funkcje językowe
19 1 2 Procedury
19 2 Wytyczne dla tłumaczy
19 2 1 Wskazówki tłumaczenia

Metadata

SiSU Metadata, document information

 

Podręcznik Systemów Live

Projekt Systemów Live

Word index links are to html versions of the text the segmented version followed by the scroll (single document) version.
[For segmented text references [T1], [T2] or [T3] appearing without a link, indicates that the word appears in a title (or subtitle) of the text (that is identifiable by the appended object citation number).]

(The word listing/index is Case sensitive: Capitalized words appear before lower case)

word (number of occurences)
linked references to word within document
[if number of occurences exceed number of references - word occurs more than once in at least one reference. Footnote/endnotes are either assigned to the paragraph from which they are referenced or ignored, so it is relevant to check the footnotes referenced from within a paragraph as well.]

(After the page is fully loaded) you can jump directly to a word by appending a hash (#) and the word to the url for this text, (do not forget that words are case sensitive, and may be listed twice (starting with and without an upper case letter)), #your_word # [ http://[web host]/live-manual/concordance.html#your_word ]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

Abbreviation

(1)

1002,

ABI

(1)

443,

Able

(1)

289,

About

(10)

63, 174, 208, 254, 265, 271, 405, 804,

Above

(4)

230, 242, 293, 415,

Absolutely

(1)

181,

Absolutnie

(2)

101, 609,

Abstractions

(1)

959,

Aby

(155)

6, 7, 11, 24, 47, 55, 59, 63, 64, 68, 70, 71, 101, 105, 128, 145, 148, 154, 223, 276, 301, 305, 307, 308, 315, 323, 326, 329, 334, 337, 344, 346, 347, 363, 364, 366, 403, 408, 422, 463, 503, 504, 505, 507, 508, 514, 518, 520, 522, 524, 527, 533, 536, 537, 544, 548, 551, 553, 555, 560, 566, 567, 574, 580, 581, 589, 591, 592, 594, 605, 607, 615, 623, 626, 639, 641, 643, 645, 648, 651, 655, 656, 662, 667, 692, 694, 699, 713, 714, 734, 736, 784, 789, 799, 803, 814, 817, 819, 821, 823, 829, 833, 837, 845, 850, 854, 864, 876, 880, 885, 893, 894, 896, 906, 910, 914, 931, 947, 970, 987, 992, 1008, 1010, 1012,

Acceptable

(1)

1002,

Access

(1)

204,

Accomplish

(1)

494,

Account

(2)

209,

Accurately

(1)

1004,

Ach

(1)

581,

Achieve

(2)

287, 455,

Achieved

(1)

468,

Acquire

(1)

488,

Across

(1)

381,

Actual

(1)

162,

Actually

(3)

177, 486, 1004,

Ada

(4)

69, 90, 360, 816,

Adach

(2)

830, 877,

Adaj

(3)

154, 663, 840,

Adajmy

(1)

912,

Adania

(1)

683,

Add

(12)

67, 371, 390, 393, 439, 450, 485, 494, 865, 965, 1000,

Added

(3)

379, 393, 396,

Addif

(1)

280,

Adding

(8)

269, 280, 496, 663, 678, 875, 956, 1000,

Addition

(3)

172, 488, 1002,

Additional

(4)

387, 390, 412, 450,

Additionally

(1)

804,

Address

(3)

254, 258, 260,

Addressing

(1)

1004,

Adek

(1)

586,

Adem

(3)

553, 588, 958,

Adki

(1)

588,

Administratora

(1)

7,

Adn

(2)

500, 698,

Adne

(1)

664,

Adnego

(1)

86,

Adni

(2)

743, 970,

Adnia

(1)

400,

Adnie

(4)

69, 728, 803, 1008,

Adny

(1)

958,

Adnych

(6)

91, 96, 312, 336, 360, 524,

Adowania

(4)

720, 721, 722,

Adowe

(2)

520, 524,

Adowo

(1)

341,

Adowych

(2)

99, 338,

Adowymi

(1)

339,

Adres

(4)

352, 674, 807, 813,

Adu

(9)

6, 44, 47, 551, 653, 654, 667, 743, 958,

Aduj

(8)

618, 619, 620, 637, 640, 642, 643,

Aduje

(2)

721, 901,

Advanced

(1)

160,

Advantage

(1)

289,

Advertise

(1)

258,

Advice

(3)

445, 451, 490,

Ady

(13)

10, 339, 520, 548, 555, 824, 825, 826, 827, 877, 957, 978,

Adzie

(6)

344, 598, 677, 845, 885, 894,

After

(10)

177, 190, 195, 200, 202, 205, 209, 430, 488, 974,

Again

(2)

205, 241,

Against

(3)

374, 426, 450,

Aimlessly

(1)

933,

Akapicie

(1)

664,

Akapitu

(1)

664,

Aktualizacje

(1)

685,

Aktualizacji

(1)

337,

Aktualizowane

(1)

67,

Aktualizujesz

(1)

59,

Aktualn

(1)

5,

Aktualna

(1)

112,

Aktualne

(3)

336, 733, 734,

Aktualnej

(1)

88,

Aktualnie

(1)

28,

Aktualny

(1)

696,

Aktualnych

(1)

695,

Aktywny

(1)

28,

Albo

(3)

150, 522, 524,

Ale

(29)

47, 51, 59, 63, 69, 71, 323, 334, 524, 532, 559, 566, 574, 581, 586, 641, 683, 713, 722, 725, 730, 817, 845, 894, 927, 945, 949, 1008,

Alfabetycznej

(1)

30,

All

(21)

168, 170, 174, 185, 198, 205, 233, 263, 273, 387, 406, 411, 461, 467, 485, 486, 494, 926,

Allow

(1)

169,

Allows

(3)

290, 391, 411,

Almost

(1)

937,

Already

(2)

160, 287,

Also

(15)

180, 208, 219, 230, 287, 361, 371, 374, 378, 398, 405, 426, 468, 491, 974,

Alter

(1)

488,

Altering

(1)

468,

Alternatively

(2)

486, 974,

Alternatives

(1)

444,

Alternatywnych

(1)

99,

Although

(2)

174, 361,

Amadori

(1)

39,

Amd

(13)

165, 176, 422, 423, 424, 425, 438, 439, 860,

American

(1)

926,

Ameryka

(1)

927,

Ami

(2)

363, 787,

Among

(2)

387, 926,

Analizy

(1)

11,

Analogii

(1)

819,

And

(144)

160, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 180, 188, 192, 195, 207, 208, 209, 212, 216, 227, 228, 233, 241, 251, 254, 255, 256, 258, 262, 265, 267, 271, 284, 286, 289, 290, 293, 295, 306, 310, 311, 323, 361, 371, 376, 378, 381, 383, 387, 390, 396, 398, 405, 412, 413, 418, 421, 430, 432, 433, 434, 438, 439, 442, 443, 444, 450, 451, 455, 485, 486, 488, 490, 493, 494, 804, 926, 933, 939, 962, 973, 976, 999, 1002, 1004,

Ane

(1)

97,

Anej

(1)

59,

Ang

(23)

360, 363, 364, 522, 555, 560, 585, 586, 591, 618, 619, 620, 622, 623, 634, 637, 643, 645, 664, 722, 910,

Angielskich

(1)

714,

Angielskiego

(8)

51, 922, 923, 924, 925, 927, 950, 952,

Angielskiej

(3)

59, 1008, 1013,

Angielskim

(4)

47, 64, 548, 663,

Ani

(2)

583,

Ania

(7)

6, 45, 303, 559, 667, 737, 931,

Aniami

(2)

919, 994,

Anie

(3)

45, 428, 784,

Aniem

(2)

686, 803,

Announce

(2)

804,

ANNOUNCE

(2)

802, 804,

Another

(3)

295, 411, 496,

Answers

(1)

204,

Any

(15)

164, 196, 204, 246, 374, 378, 381, 417, 421, 448, 486, 488,

Anyone

(1)

160,

Apk

(1)

949,

Apka

(1)

1006,

Apparently

(1)

204,

Append

(1)

294,

Appending

(1)

488,

Apple

(1)

630,

Application

(1)

627,

Applied

(1)

470,

Applies

(1)

959,

Applying

(1)

678,

Appreciate

(1)

941,

Appreciated

(1)

937,

Appropriate

(4)

444, 461, 470, 490,

Appropriately

(1)

443,

APT

(39)

371, 396, 401, 454, 455, 460, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 475, 476, 478, 480, 482, 483, 486, 488, 491, 492, 493, 494, 581, 692, 882, 896, 901,

Apt

(51)

48, 126, 193, 220, 226, 316, 371, 393, 396, 401, 407, 470, 471, 472, 473, 476, 477, 481, 482, 484, 487, 488, 489, 491, 493, 496, 582, 583, 593, 881, 884, 895, 896, 901, 907,

apt cache

(1)

883,

Aptavail

(2)

417, 418,

Aptitude

(9)

316, 371, 401, 471, 472, 474, 487, 488,

ARCH

(1)

791,

Architecture

(5)

323, 437, 438, 439,

ARCHITECTURES

(3)

421, 423, 425,

Architectures

(9)

165, 176, 342, 422, 424, 646, 855, 860,

Architektur

(2)

89, 914,

Architektura

(2)

700, 705,

Architektury

(2)

645, 905,

Architekturze

(1)

901,

Archive

(14)

255, 349, 371, 374, 376, 377, 378, 381, 426, 439, 799,

ARCHIVE

(2)

421, 427,

Archives

(12)

390, 391, 393, 395, 396, 439, 440, 493, 495,

Archiwa

(2)

103, 325,

Archiwum

(10)

81, 91, 101, 363, 373, 408, 713, 724, 790,

Are

(76)

162, 172, 177, 178, 181, 185, 196, 204, 208, 213, 215, 251, 273, 284, 286, 289, 361, 371, 374, 376, 378, 379, 381, 398, 405, 406, 411, 415, 430, 432, 439, 442, 450, 457, 472, 483, 485, 494, 496, 804, 926, 933, 939, 944, 962, 965, 1004,

Areas

(6)

349, 371, 376, 377, 378, 426,

Aren

(1)

406,

Argument

(3)

312, 360, 472,

Arguments

(2)

418, 962,

Arise

(1)

956,

Armstrong

(1)

31,

Around

(2)

381, 933,

Asked

(1)

265,

Asn

(1)

130,

Asne

(3)

97, 522,

Asnego

(1)

97,

Asnej

(1)

524,

Asny

(2)

85, 887,

Asnych

(5)

349, 366, 583, 619, 827,

Asnym

(1)

520,

Asnymi

(1)

586,

Aspekty

(1)

301,

Associated

(1)

169,

Association

(1)

804,

Assuming

(2)

209, 467,

Async

(1)

270,

Asz

(2)

341, 698,

Asza

(2)

735, 737,

Aszane

(1)

738,

Aszanie

(3)

105, 681, 682,

Aszasz

(1)

717,

Aszcza

(1)

591,

Atwi

(1)

276,

Atwia

(1)

821,

Atwiaj

(1)

400,

Atwiej

(2)

337, 835,

Atwiejsze

(1)

783,

Atwiejszym

(1)

337,

Atwo

(4)

536, 591, 619, 716,

Aty

(1)

82,

Audio

(2)

534, 535,

Aufs

(2)

326, 447,

Authors

(4)

926, 937, 956, 999,

Auto

(23)

164, 312, 337, 340, 341, 343, 344, 349, 710, 851, 853, 854, 856, 863,

Autobuild

(1)

64,

Autokonfiguracji

(1)

851,

Autologowania

(1)

885,

Autologowanie

(1)

329,

Automatically

(9)

209, 230, 248, 396, 432, 434, 457, 1000,

Automatized

(1)

289,

Automatyczne

(2)

864, 876,

Automatycznego

(1)

339,

Automatycznie

(10)

139, 157, 329, 337, 394, 639, 710, 823, 879, 901,

Automatycznych

(3)

334, 335, 338,

Autor

(2)

30, 918,

Autora

(2)

674, 900,

Autorskich

(1)

655,

Autorskimi

(1)

966,

Autorzy

(4)

29, 51, 920, 947,

Availability

(2)

174, 387,

Available

(15)

172, 207, 216, 269, 286, 371, 374, 378, 390, 398, 406, 417, 439, 467, 804,

Avoid

(1)

965,

Aware

(1)

1004,

Awarii

(1)

728,

B

Back

(5)

154, 205, 485,

Background

(1)

493,

Backports

(8)

371, 383, 384, 388, 390, 831,

Badawcze

(1)

588,

BAR

(2)

777, 779,

Bar

(11)

753, 755, 758, 760, 772, 774, 777, 779, 781, 989, 991,

Bardziej

(5)

11, 334, 337, 644, 876,

Bardzo

(10)

45, 70, 110, 553, 585, 591, 656, 728, 946, 947,

Base

(2)

548, 549,

Based

(3)

174, 379, 387,

Bash

(2)

113, 154,

Basha

(1)

743,

Basic

(4)

180, 245, 371,

Basis

(2)

174, 379,

Baumann

(1)

35,

Bazowy

(1)

892,

Bazy

(1)

716,

Because

(4)

160, 205, 434, 468,

Been

(2)

204, 433,

Before

(6)

207, 236, 398, 482, 937, 956,

Behave

(1)

374,

Behaviour

(5)

378, 401, 433, 472, 488,

Behaviours

(1)

467,

Behind

(1)

476,

Being

(4)

265, 472, 486, 496,

Belongs

(1)

248,

Below

(3)

387, 483, 973,

Ben

(1)

31,

Bepo

(2)

553, 554,

Besides

(1)

956,

Bespoke

(2)

450, 451,

Best

(9)

174, 379, 381, 387, 405, 417, 444, 926, 943,

Better

(2)

195, 959,

Between

(1)

411,

Beyond

(2)

390, 445,

Bez

(19)

13, 25, 51, 92, 98, 312, 360, 507, 514, 626, 648, 713, 781, 782, 799, 834, 927, 949,

Bezosobowej

(1)

931,

Bezosobowym

(1)

1003,

Bezpiecze

(1)

790,

Bezpieczne

(1)

304,

Bezpiecznego

(1)

460,

Bezpo

(8)

6, 103, 134, 151, 360, 656, 722, 840,

Bezu

(1)

935,

Bia

(1)

769,

Bianiem

(1)

9,

Bie

(4)

97, 154, 334, 840,

Bieg

(1)

949,

Bilingual

(1)

944,

Bin

(8)

280, 342, 782, 855, 888,

Binarne

(5)

14, 513, 523, 524,

Binarnego

(4)

366, 616, 617, 626,

Binarny

(3)

26, 323, 363,

Binarnych

(7)

323, 414, 504, 514, 524,

Binarnym

(4)

303, 504, 518, 524,

Binarnymi

(2)

505, 799,

Binary

(35)

235, 241, 248, 286, 318, 323, 336, 342, 363, 381, 387, 388, 390, 393, 395, 396, 412, 415, 486, 494, 514, 515, 524, 526, 651,

Bindings

(1)

207,

Bior

(2)

28, 737,

BIOS

(3)

207, 233,

BIOSes

(2)

207,

Bit

(1)

160,

Bitow

(1)

860,

Bits

(1)

1000,

Blank

(1)

193,

Blisko

(1)

716,

Bloats

(1)

483,

Blok

(1)

988,

Blokach

(1)

1012,

Bloki

(1)

1010,

Bloki kodowe

(1)

1009,

Bluetooth

(2)

534, 535,

Bnej

(1)

11,

Boot

(40)

140, 141, 147, 152, 155, 167, 168, 169, 207, 208, 209, 251, 254, 293, 294, 318, 324, 361, 485, 538, 545, 552, 554, 556, 597, 657, 884, 913,

Bootappend

(11)

318, 360, 538, 544, 545, 548, 552, 554, 556, 597, 913,

Booted

(5)

164, 208, 209, 267,

Booting

(7)

160, 169, 190, 233, 245, 273, 284,

Bootloader

(10)

169, 170, 241, 254, 255, 258, 284, 293, 619, 620,

Bootloadera

(1)

24,

Bootloaders

(2)

620,

Bootloadery

(1)

618,

Bootloaderze

(1)

643,

Bootowania

(1)

20,

Boots

(1)

433,

Bootstrap

(10)

323, 342, 363, 381, 383, 384, 385, 725, 822,

Bootstraping

(1)

722,

Bootstrapping

(1)

720,

Borrowings

(1)

944,

Both

(8)

212, 411, 413, 430, 433, 479, 488,

Bottom

(1)

176,

Bowa

(3)

692, 713, 726,

Brackets

(2)

1002,

Brakuj

(2)

473, 474,

Bran

(1)

819,

Branding

(2)

450, 965,

Brane

(1)

526,

Brctl

(1)

280,

Breitner

(1)

451,

Brendan

(1)

32,

bridge utils

(1)

278,

Bridged

(1)

280,

Brief

(2)

160, 959,

Briefly

(1)

218,

Bring

(1)

207,

Bringing

(1)

280,

British

(1)

926,

Broadcast

(1)

260,

Broadening

(1)

390,

Broader

(1)

405,

Broadest

(2)

371, 374,

Broken

(1)

962,

Browse

(1)

290,

Brytyjskiego

(1)

927,

Btrfs

(1)

169,

BTS

(4)

105, 736, 738,

Buck

(1)

43,

Budow

(3)

354, 363, 716,

Budowa

(5)

150, 355, 834, 867,

Budowane

(3)

363, 793, 796,

Budowania

(18)

10, 95, 148, 151, 154, 300, 301, 302, 315, 360, 382, 544, 720, 723, 827, 838, 876, 901,

Budowanie

(8)

11, 13, 110, 179, 232, 244, 400, 690,

Budowaniem

(1)

323,

Budowaniu

(2)

6, 827,

Budowanym

(1)

694,

Budowie

(2)

298, 799,

Budowy

(5)

19, 47, 321, 363, 366,

Buduje

(1)

789,

Budujesz

(1)

154,

Bug

(1)

105,

Bugs

(1)

215,

Build

(99)

50, 52, 54, 56, 58, 67, 118, 126, 129, 131, 133, 143, 160, 170, 174, 177, 178, 180, 181, 186, 187, 238, 239, 240, 248, 252, 253, 286, 299, 300, 307, 310, 311, 320, 321, 337, 340, 343, 355, 361, 371, 374, 381, 383, 391, 405, 418, 433, 442, 443, 444, 450, 457, 470, 472, 485, 486, 493, 494, 524, 620, 710, 711, 804, 829, 830, 839, 847, 853, 862, 863, 865, 868, 873, 890, 899, 902,

Buildd

(1)

790,

Builder

(8)

6, 173, 174, 176, 177, 178,

Buildera

(1)

175,

Building

(15)

160, 172, 174, 190, 233, 248, 361, 378, 390, 439, 451, 476, 494, 496,

Buildpackage

(4)

131, 151, 152,

Built

(10)

165, 172, 286, 381, 387, 417, 433, 442,

Buj

(9)

548, 686, 687, 692, 731, 851, 923, 953, 958,

Bulleted

(1)

974,

Burn

(1)

192,

Burning

(2)

180, 192,

Burnt

(1)

233,

Burza

(1)

968,

But

(24)

160, 181, 204, 233, 275, 290, 374, 406, 415, 421, 432, 433, 455, 482, 485, 486, 494, 496, 926, 933, 943, 976,

Bycie

(2)

301, 364,

C

Cache

(9)

323, 407, 482, 581, 582, 583, 868, 884,

Call

(1)

181,

Called

(1)

286,

Camy

(1)

11,

Can

(47)

169, 170, 178, 188, 190, 195, 211, 216, 230, 233, 251, 263, 273, 275, 286, 295, 310, 371, 381, 396, 398, 411, 418, 430, 437, 439, 442, 465, 470, 472, 485, 493, 496, 943, 956, 959, 974, 1000,

Canie

(3)

478, 882, 896,

Cannot

(5)

174, 204, 207, 233, 387,

Card

(1)

254,

Carlos

(1)

33,

Carried

(2)

374, 956,

Case

(12)

181, 219, 248, 289, 292, 433, 479, 496, 783, 959, 960,

Cases

(3)

160, 405, 432,

Cat

(3)

495, 671, 888,

Caught

(1)

177,

Cause

(2)

248, 960,

Caveats

(1)

211,

Cdebootstrap

(3)

115, 704, 721,

Cdimage

(5)

793, 796, 804,

Cdrecord

(1)

193,

Cdrom

(4)

222, 534, 535, 558,

Cego

(7)

570, 620, 628, 637, 640, 801, 850,

Cej

(32)

9, 10, 59, 76, 101, 105, 117, 154, 223, 305, 307, 308, 327, 363, 503, 504, 505, 527, 555, 566, 584, 589, 596, 639, 656, 687, 725, 737, 823, 877, 1010,

Cel

(5)

141, 408, 588, 651, 970,

Cele

(1)

366,

Celem

(3)

150, 154, 845,

Celu

(22)

10, 45, 47, 61, 67, 80, 225, 478, 518, 520, 539, 562, 583, 620, 641, 644, 667, 710, 807, 882, 896, 902,

Cenia

(1)

816,

Centraln

(1)

303,

Centralny

(1)

5,

Certain

(6)

160, 177, 196, 485, 943, 965,

Cfg

(4)

526, 624, 648, 649,

Change

(8)

176, 180, 207, 227, 962,

Changed

(1)

421,

Changelog

(3)

468, 664, 941,

Changes

(2)

804,

Changing

(1)

176,

Chapter

(4)

160, 162, 371,

Chapters

(1)

973,

Characteristic

(1)

1004,

Chcemy

(4)

581, 683, 851, 905,

Chcesz

(14)

139, 141, 315, 343, 346, 480, 536, 566, 587, 620, 621, 667, 821, 837,

Chcia

(3)

9, 315, 588,

Check

(3)

488, 489, 490,

Checkbashisms

(1)

745,

Checkout

(2)

673, 818,

Child

(1)

586,

Chmod

(1)

669,

Cho

(1)

613,

Chocia

(3)

502, 877, 906,

Chodzi

(1)

622,

Choice

(7)

202, 213, 387, 401, 411, 432, 433,

Choices

(3)

371, 390, 433,

Choose

(8)

216, 371, 374, 381, 398, 437, 472, 944,

Chooses

(1)

387,

Choosing

(2)

401, 464,

Chosen

(2)

169, 251,

Chris

(1)

34,

Chro

(1)

769,

Chronionej

(1)

966,

Chroot

(108)

25, 150, 151, 155, 229, 248, 323, 363, 364, 381, 383, 384, 385, 390, 391, 395, 396, 404, 412, 413, 415, 417, 419, 430, 435, 440, 453, 455, 456, 457, 459, 461, 464, 470, 493, 495, 496, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 518, 519, 520, 522, 524, 526, 532, 533, 539, 595, 646, 651, 799, 844, 845, 859, 870, 871, 881, 886, 887, 888, 895, 897, 901, 902, 913, 956,

Chwil

(1)

864,

Chyba

(5)

13, 59, 68, 101, 738,

Cia

(7)

314, 583, 622, 713, 747, 901, 992,

Cie

(18)

7, 11, 307, 583, 634, 664, 728, 732, 876, 901, 902, 906, 987, 1021,

Ciebie

(2)

639, 690,

Ciej

(1)

946,

Ciem

(2)

817, 927,

Cierpliwie

(1)

104,

Circumstances

(1)

485,

Cisz

(1)

352,

Ciu

(1)

623,

Ciwe

(2)

817, 970,

Clean

(24)

71, 234, 235, 246, 247, 248, 308, 322, 323, 337, 343, 868, 869, 876, 956,

Clearer

(1)

1002,

Client

(5)

251, 254, 258, 881,

Clone

(8)

129, 147, 673, 808, 810, 812, 815,

Close

(1)

387,

Code

(5)

169, 989, 992,

CODENAME

(2)

802, 804,

Codename

(3)

374, 804,

Codziennego

(2)

724, 952,

Cofnij

(2)

967, 971,

Coherent

(1)

937,

Cohesive

(1)

939,

Cokolwiek

(2)

634, 935,

Collaborative

(2)

926, 937,

Collection

(1)

411,

Combination

(1)

411,

Combinations

(2)

176, 411,

Combined

(1)

637,

Comes

(1)

962,

Command

(18)

185, 186, 192, 196, 198, 234, 236, 246, 249, 263, 271, 306, 310, 311, 417, 418,

Commander

(1)

290,

Commands

(6)

180, 183, 185, 245, 960,

Comment

(1)

1000,

Comments

(2)

1000,

Commit

(8)

59, 64, 67, 68, 678, 865, 875,

Common

(1)

411,

Commonly

(2)

160, 476,

Community

(1)

174,

Complete

(4)

48, 188, 443, 470,

Completely

(1)

804,

Complicated

(1)

491,

Complicating

(1)

965,

Components

(11)

169, 293, 294, 318, 538, 545, 552, 554, 556, 597, 913,

Compose

(1)

417,

Compressed

(2)

168, 293,

Computer

(4)

164, 188, 207, 267,

Concepts

(1)

943,

Conditional

(1)

421,

Conf

(27)

259, 260, 491, 533, 566, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 589, 609, 610, 830,

Config

(191)

140, 141, 147, 152, 155, 183, 184, 185, 186, 229, 231, 236, 237, 249, 250, 251, 303, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 318, 321, 328, 334, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 349, 353, 361, 365, 366, 375, 377, 378, 384, 388, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 404, 411, 415, 419, 421, 430, 435, 440, 457, 461, 470, 472, 477, 481, 484, 485, 488, 489, 491, 493, 495, 496, 508, 509, 511, 514, 515, 520, 522, 524, 526, 533, 535, 538, 539, 544, 545, 548, 552, 554, 556, 595, 597, 620, 645, 646, 648, 649, 651, 671, 675, 713, 830, 836, 837, 844, 845, 854, 855, 856, 857, 859, 870, 871, 876, 881, 884, 886, 887, 888, 895, 897, 913,

Configuration

(21)

164, 169, 207, 228, 248, 259, 260, 306, 310, 361, 387, 421, 432, 434, 445, 448, 467, 470, 476,

Configurations

(4)

462, 470, 485, 491,

Configure

(7)

249, 256, 258, 390, 439, 470, 490,

Configured

(5)

361, 439, 470, 488, 493,

Configuring

(1)

306,

Confuse

(1)

959,

Connection

(1)

188,

Connectors

(1)

939,

Consensus

(1)

405,

Consequence

(2)

485, 486,

Consequences

(1)

483,

Considered

(1)

292,

Console

(3)

209, 548,

Constraints

(1)

216,

Construct

(1)

381,

Constructing

(1)

310,

Construed

(1)

490,

Consuming

(3)

275, 310, 455,

Contact

(4)

174, 177, 804,

Contain

(3)

284, 406, 426,

Contained

(2)

263, 361,

Containing

(7)

167, 169, 172, 180, 228, 245, 434,

Contains

(5)

160, 241, 295, 376, 482,

Contents

(5)

196, 205, 290, 418, 470,

Contrast

(1)

251,

Contrib

(6)

349, 376, 377, 392, 426, 427,

Control

(4)

371, 398, 462,

Convenience

(1)

418,

Convenient

(3)

160, 284, 491,

Conventional

(1)

973,

Convey

(1)

999,

Copied

(1)

195,

Copy

(4)

180, 196, 413, 457,

Copying

(2)

198, 200,

Core

(1)

408,

Correct

(2)

196, 230,

Correcting

(1)

663,

Correctly

(1)

943,

Corresponding

(4)

176, 381, 432,

Could

(1)

254,

Couldn

(1)

433,

Count

(1)

573,

Cover

(2)

405, 451,

Covered

(1)

451,

Covering

(1)

398,

Cowego

(1)

6,

Cowy

(1)

6,

CPU

(1)

212,

Crafted

(1)

169,

Create

(17)

180, 183, 200, 202, 227, 245, 310, 378, 390, 418, 465, 482, 485, 491, 493,

Created

(4)

202, 230, 234, 856,

Creates

(1)

311,

Creating

(1)

219,

Creation

(3)

248, 275, 451,

Crona

(1)

329,

Crucial

(1)

962,

Crude

(1)

177,

Cryptsetup

(9)

591, 592, 593, 594, 595, 596, 600, 602, 614,

Current

(6)

183, 188, 240, 374, 804,

Currently

(2)

165, 176,

Custom

(10)

371, 390, 396, 442, 444, 455, 457, 464, 465, 468,

Customization

(2)

371, 522,

Customizations

(2)

178, 455,

Customize

(2)

371, 445,

Cych

(17)

6, 51, 76, 153, 325, 326, 350, 626, 633, 663, 699, 738, 781, 789, 817, 876, 946,

Cykl

(1)

716,

Cym

(13)

61, 82, 150, 154, 301, 520, 524, 526, 601, 619, 643, 718, 934,

Cymi

(1)

86,

Cytatu

(3)

769, 770, 781,

Cza

(1)

312,

Czaj

(2)

880, 887,

Czania

(1)

713,

Czas

(2)

622, 864,

Czasami

(2)

502, 950,

Czasie

(30)

6, 20, 326, 360, 366, 400, 500, 530, 532, 559, 561, 585, 586, 596, 605, 615, 712, 720, 723, 727, 729, 737, 830, 840, 912,

Czasowa

(1)

360,

Czasowej

(1)

329,

Czasowy

(2)

622, 623,

Czasu

(7)

51, 67, 623, 949, 1010,

Czcionki

(1)

985,

Cze

(1)

751,

Czego

(1)

638,

Czegokolwiek

(1)

894,

Czeka

(1)

104,

Czemu

(3)

85, 335, 360,

Czenie

(1)

599,

Czeniem

(1)

819,

Czeniu

(2)

354, 588,

Cznego

(1)

648,

Cznej

(2)

581, 868,

Czni

(1)

719,

Cznie

(3)

502, 676, 876,

Cznik

(11)

5, 6, 45, 323, 555, 586, 589, 648, 713, 964,

Cznika

(5)

11, 51, 667,

Czniki

(2)

67, 223,

Cznikiem

(1)

148,

Czniku

(14)

4, 9, 10, 28, 47, 319, 327, 522, 530, 562, 581, 648,

Czona

(1)

877,

Czone

(2)

633, 637,

Czonej

(1)

344,

Czono

(1)

363,

Czony

(1)

914,

Czonych

(1)

923,

Czpakiet

(1)

870,

Cztery

(1)

305,

Czy

(23)

61, 63, 64, 84, 150, 363, 473, 474, 507, 508, 639, 643, 651, 689, 694, 721, 724, 728, 734, 848, 879,

Czyli

(2)

713, 845,

Czyni

(2)

337, 924,

Czynnikiem

(1)

532,

Czyno

(1)

726,

Czystego

(2)

323, 408,

Czyszczenie

(2)

308, 894,

Czyta

(1)

321,

Czytaj

(2)

11, 963,

Czytanie

(3)

9, 11, 305,

Czytelna

(1)

337,

Czytelnik

(1)

923,

Czytelnika

(1)

845,

Czytelno

(1)

344,

Czywszy

(1)

11,

D

Dach

(2)

105, 683,

Daj

(1)

949,

Daje

(2)

725, 860,

Dalej

(2)

559, 845,

Dalekie

(1)

683,

Dane

(9)

513, 560, 561, 587, 591, 784, 792,

Danego

(2)

548, 732,

Dangerous

(1)

960,

Daniel

(1)

35,

Dany

(1)

694,

Danych

(9)

504, 514, 560, 588, 613, 894,

Danym

(1)

548,

Danymi

(3)

337, 628, 629,

Darce

(1)

588,

Dark

(1)

842,

Darka

(3)

10, 841, 845,

Darki

(2)

843, 845,

Dash

(1)

113,

Dashes

(1)

421,

Data

(5)

198, 205, 906, 907, 960,

Date

(2)

174, 465,

Dctrl

(5)

418, 906, 907, 909, 911,

Ddns

(1)

260,

Dead

(2)

549,

Deal

(2)

476, 483,

Dealing

(1)

160,

Deb

(14)

132, 133, 149, 153, 154, 155, 392, 413, 440, 442, 495, 638,

Debconf

(5)

101, 526, 527,

Debconfa

(3)

500, 525, 526,

Debhelper

(2)

302, 303,

Debhelpera

(1)

305,

Debian

(120)

5, 23, 28, 70, 76, 77, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 104, 105, 117, 218, 250, 255, 263, 270, 273, 303, 313, 326, 342, 363, 366, 376, 378, 381, 384, 387, 388, 391, 430, 432, 433, 440, 442, 450, 451, 468, 486, 488, 495, 634, 638, 644, 646, 649, 657, 673, 689, 718, 724, 737, 790, 791, 792, 793, 795, 796, 799, 804, 816, 817, 818, 819, 831, 909, 911, 913, 914,

debian next

(8)

657, 676, 816, 817, 819, 821, 823,

Debiana

(44)

117, 120, 123, 124, 130, 142, 143, 302, 327, 408, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 639, 640, 642, 644, 645, 647, 648, 650, 721, 724, 738, 789, 790, 795, 798, 799, 823, 905, 984, 995,

Debianie

(9)

76, 96, 100, 128, 327, 722, 725, 738, 787,

Debianu

(1)

721,

Debootstrap

(11)

115, 381, 638, 641, 704, 721, 725, 894, 895, 901, 902,

Debtags

(2)

408, 409,

Debug

(1)

725,

Debugowania

(1)

651,

Debugowaniu

(1)

628,

Decent

(1)

371,

Decide

(2)

411, 926,

Decyzji

(1)

927,

Default

(28)

162, 176, 180, 181, 182, 208, 209, 245, 260, 376, 378, 433, 437, 438, 467, 483, 488, 494, 535, 624,

Defaults

(5)

176, 185, 374, 387,

Define

(1)

371,

Definicje

(2)

12, 505,

Definiowany

(1)

541,

Definitely

(1)

196,

Dego

(5)

14, 59, 555, 664, 817,

Dej

(6)

117, 337, 344, 665, 816, 992,

Dem

(1)

718,

Demonstacyjne

(1)

514,

Depend

(1)

438,

Dependant

(1)

170,

Depending

(4)

169, 188, 242, 437,

Depends

(3)

437, 496, 884,

Deploy

(2)

160, 443,

Depth

(1)

207,

Derivative

(3)

378, 379,

Derivatives

(4)

378, 379,

Desc

(2)

909, 911,

Describe

(2)

941,

Described

(4)

242, 361, 956,

Description

(2)

218, 974,

Descs

(2)

909, 911,

Designs

(1)

411,

Deski

(2)

11,

Desktop

(32)

209, 295, 371, 404, 411, 432, 433, 434, 435, 496, 644, 645, 844, 859, 911, 913,

Desktops

(1)

433,

Detailed

(1)

160,

Details

(7)

176, 185, 374, 401, 464, 488, 933,

Determine

(2)

195, 406,

Determined

(1)

401,

Dev

(21)

193, 195, 202, 568, 571, 573, 581, 582, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 606, 608,

Develop

(1)

379,

Developers

(1)

804,

Developing

(3)

172, 214, 433,

Development

(2)

211, 379,

Device

(10)

160, 195, 196, 200, 207, 227, 241,

Devices

(4)

207, 233, 939,

Devote

(1)

411,

Deweloper

(3)

28, 104, 105,

Deweloperskich

(5)

122, 138, 139, 156, 157,

dh make

(1)

305,

DHCP

(5)

254, 256, 257, 258, 259,

Dhcp

(4)

259, 260,

Dhcpd

(2)

259, 260,

Dialektu

(1)

927,

Dictionary

(3)

943, 944,

Did

(1)

177,

Difference

(2)

472, 486,

Different

(17)

161, 169, 181, 248, 251, 398, 411, 432, 437, 439, 467, 956,

Difficult

(2)

926, 1002,

Dip

(2)

534, 535,

Directly

(7)

176, 215, 241, 254, 371, 433, 1004,

Directories

(1)

311,

Directory

(26)

180, 181, 183, 188, 234, 240, 246, 248, 255, 263, 265, 286, 289, 293, 306, 310, 393, 396, 412, 430, 457, 461,

Disable

(2)

371, 483,

Disadvantage

(1)

289,

Discourse

(1)

944,

Discussed

(5)

204, 310, 444, 483,

Disk

(7)

167, 168, 170, 195, 219, 599,

Displayed

(1)

177,

DISTRIBUTION

(1)

421,

Distribution

(17)

371, 374, 375, 376, 378, 381, 383, 387, 390, 405, 494, 804,

Divisions

(1)

376,

Dkms

(4)

226, 228, 229, 230,

Dku

(3)

59, 662, 698,

DLA

(2)

804,

Dla

(86)

5, 8, 9, 14, 53, 59, 70, 101, 151, 154, 303, 305, 326, 336, 339, 344, 346, 354, 360, 520, 524, 548, 551, 553, 560, 566, 581, 585, 588, 598, 630, 634, 639, 643, 645, 665, 684, 717, 734, 743, 751, 770, 782, 787, 790, 799, 800, 801, 807, 827, 830, 845, 887, 892, 894, 904, 905, 918, 919, 924, 950, 953, 979, 982, 984, 985, 987, 988, 993,

Dlatego

(4)

9, 51, 77, 902,

Dmesg

(1)

195,

Dne

(1)

101,

Dniaj

(1)

880,

Dniane

(2)

506, 513,

Dniania

(3)

502, 514,

Dnianie

(8)

500, 501, 503, 504, 532, 651,

Dnij

(1)

967,

Dniona

(1)

664,

Dnione

(3)

507, 512, 522,

Dniono

(1)

716,

Dniony

(1)

644,

Dno

(1)

901,

Dny

(1)

364,

Dnych

(1)

924,

Dobr

(3)

71, 945, 947,

Dobre

(3)

45, 662, 664,

Dobry

(2)

70, 613,

Dobrym

(2)

662, 713,

Dobrze

(6)

716, 754, 759, 773, 778, 840,

Doc

(11)

141, 155, 340, 520, 524, 539, 853, 865, 902,

Docelow

(1)

692,

Docelowa

(2)

27, 151,

Docelowe

(2)

794, 798,

Docelowego

(3)

689, 800, 801,

Docelowej

(3)

150, 151,

Docelowy

(2)

17, 66,

Docelowym

(1)

363,

Dochodzi

(1)

789,

Document

(2)

445, 937,

Documentation

(1)

965,

Documents

(2)

1000, 1004,

Doda

(19)

64, 334, 500, 502, 503, 504, 507, 508, 533, 539, 553, 583, 596, 626, 665, 716, 882, 896,

Dodaj

(13)

64, 341, 349, 508, 522, 576, 578, 587, 594, 621, 670, 864, 876,

Dodajemy

(1)

605,

Dodali

(3)

51, 613, 860,

Dodamy

(1)

912,

Dodane

(1)

507,

Dodanie

(2)

350, 885,

Dodany

(2)

66, 716,

Dodasz

(1)

935,

Dodatek

(1)

915,

Dodatkow

(1)

935,

Dodatkowa

(1)

154,

Dodatkowe

(6)

82, 389, 533, 651, 724, 845,

Dodatkowego

(2)

894, 901,

Dodatkowo

(2)

713, 902,

Dodatkowych

(5)

21, 92, 154, 363, 366,

Dodawa

(1)

867,

Dodawanie

(3)

661, 663, 677,

Doe

(1)

675,

Does

(9)

176, 233, 251, 290, 401, 442, 451, 462, 944,

Dog

(1)

11,

Doing

(2)

286, 1004,

Dok

(9)

69, 86, 500, 664, 698, 728, 803, 958, 1008,

Dokona

(3)

819, 864, 894,

Dokonaj

(2)

354, 970,

Dokonali

(1)

803,

Dokonania

(1)

47,

Dokonanych

(1)

799,

Dokonywania

(2)

101, 344,

Dokument

(2)

22, 655,

Dokumentacj

(1)

141,

Dokumentacja

(1)

514,

Dokumentacjami

(1)

70,

Dokumentacji

(7)

5, 51, 154, 337, 902, 919,

Dokumentu

(6)

44, 55, 667, 900, 920, 996,

Dokumentuje

(2)

741, 787,

Dokumenty

(1)

588,

Domain

(2)

260,

Domowego

(1)

507,

Domowy

(1)

581,

Domowym

(1)

574,

Domy

(42)

10, 100, 101, 154, 312, 323, 336, 339, 360, 385, 473, 536, 537, 539, 544, 547, 555, 559, 619, 621, 622, 623, 628, 638, 645, 690, 830, 832, 834, 837, 845, 887, 893, 900, 901,

Don

(4)

177, 413, 486, 496,

Done

(4)

160, 164, 230, 496,

Dop

(2)

105, 566,

Dopasowa

(1)

894,

Dopasowana

(1)

154,

Dopasowane

(1)

555,

Doskona

(1)

683,

Dost

(13)

5, 76, 84, 103, 111, 139, 143, 319, 514, 790, 807, 987, 1021,

Dostarcza

(4)

15, 99, 502, 648,

Dostarczaj

(1)

995,

Dostarczane

(1)

82,

Dostarczanego

(1)

151,

Dostarczanej

(1)

346,

Dostarczania

(1)

958,

Dostarczanie

(1)

507,

Dostarczany

(2)

128, 339,

Dostarczanych

(1)

403,

Dostarczenie

(3)

500, 502, 507,

Dostarczone

(1)

522,

Dostarczonego

(1)

880,

Dostarczony

(1)

101,

Dostarczonych

(1)

502,

Dostarczy

(2)

522, 698,

Dostosowa

(5)

301, 358, 566, 619, 799,

Dostosowania

(1)

518,

Dostosowaniami

(1)

363,

Dostosowanie

(1)

648,

Dostosowany

(1)

639,

Dostosowywa

(1)

101,

Dostosowywania

(13)

10, 11, 101, 148, 357, 363, 367, 368, 500, 520, 524, 837, 843,

Dostosowywanie

(20)

6, 356, 360, 368, 369, 370, 400, 498, 499, 522, 528, 529, 616, 617, 631, 632, 647, 650,

Doszli

(1)

877,

Dotychczasowym

(1)

75,

Dotycz

(13)

175, 532, 677, 683, 718, 722, 725, 737, 766, 912,

Dotyczy

(3)

550, 756, 1006,

Doubt

(1)

215,

Dowi

(2)

514, 524,

Dowiadujemy

(1)

910,

Download

(3)

371, 381, 804,

Downloaded

(2)

267, 293,

Downloading

(2)

162, 190,

Downstream

(1)

965,

Dowolne

(3)

500, 502, 580,

Dowolnego

(3)

66, 500, 966,

Dowolnej

(1)

601,

Dowolny

(1)

424,

Dozwolone

(1)

555,

Dpkg

(7)

131, 133, 151, 152, 264, 458,

dpkg dev

(1)

151,

Dra

(7)

166, 360, 436, 441, 547, 901, 914,

Drawbacks

(1)

455,

Drem

(4)

82, 637, 640, 645,

Drive

(3)

164, 169, 242,

Driver

(1)

228,

Drivers

(1)

172,

Drives

(1)

233,

Dro

(4)

24, 92, 645, 914,

Drodze

(1)

97,

Drug

(1)

880,

Druga

(1)

866,

Drugi

(2)

69, 555,

Drugie

(1)

860,

Drugiego

(2)

555, 586,

Drugiej

(1)

587,

Drugim

(1)

69,

Drukowanymi

(1)

762,

Drzew

(1)

312,

Drzewa

(2)

303, 713,

Drzewem

(1)

524,

Drzewie

(1)

349,

Drzewo

(2)

71, 816,

Due

(1)

160,

Dump

(1)

713,

During

(3)

168, 432, 457,

DVD

(9)

13, 14, 84, 169, 180, 190, 207, 227, 561,

Dvorak

(3)

553, 555, 556,

Dwa

(9)

312, 452, 502, 541, 555, 586, 683, 860, 896,

Dwie

(5)

587, 657, 692, 880, 945,

Dwukropkami

(1)

1019,

Dwukrotnie

(1)

1006,

Dym

(12)

69, 100, 337, 343, 355, 363, 364, 562, 565, 664, 716,

Dysk

(2)

560, 561,

Dyski

(2)

562, 591,

Dysku

(10)

13, 14, 325, 561, 567, 574, 598, 599, 638,

Dyskusyjne

(1)

995,

Dystrybucj

(4)

151, 403, 687, 692,

Dystrybucja

(10)

27, 28, 151, 373, 701, 706,

Dystrybucjami

(1)

689,

Dystrybucje

(1)

78,

Dystrybucji

(20)

23, 27, 28, 88, 117, 150, 151, 336, 380, 382, 386, 689, 692, 721, 724, 738, 830,

Dza

(4)

332, 868, 901,

Dzania

(1)

657,

Dzanie

(4)

330, 331, 710, 851,

Dzaniu

(1)

337,

Dze

(1)

599,

Dzenia

(7)

80, 478, 601, 603, 840, 882, 896,

Dzenie

(3)

605, 607, 613,

Dzeniem

(1)

599,

Dzeniu

(2)

570, 591,

Dzi

(15)

28, 45, 51, 69, 71, 296, 297, 298, 305, 352, 360, 641, 902, 910,

Dzia

(30)

6, 28, 69, 70, 94, 117, 303, 305, 373, 514, 520, 524, 559, 560, 633, 639, 645, 677, 692, 721, 722, 730, 737, 746, 784, 864, 914,

Dzie

(52)

10, 27, 51, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 101, 117, 303, 326, 336, 337, 352, 355, 510, 520, 524, 533, 566, 586, 587, 588, 591, 615, 621, 641, 677, 686, 687, 699, 732, 733, 737, 816, 819, 840, 841, 843, 887, 906, 935, 945,

Dziecko

(1)

586,

Dzielenia

(1)

344,

Dziem

(1)

721,

Dziemy

(12)

95, 96, 99, 699, 719, 834, 851, 867, 912,

Dzienniki

(1)

714,

Dziesz

(3)

10, 315, 817,

Dzy

(6)

15, 505, 560, 823, 894, 1019,

E

Each

(10)

180, 181, 311, 374, 381, 405, 437, 485,

Earlier

(1)

381,

Easiest

(3)

161, 207, 290,

Easily

(4)

289, 411, 465,

Easy

(4)

192, 204, 275, 361,

Echo

(29)

229, 280, 404, 419, 435, 440, 495, 577, 582, 587, 595, 610, 646, 649, 844, 859, 871, 881, 886, 897, 913,

Eczny

(1)

45,

Edtuj

(1)

854,

Education

(1)

408,

Edycji

(3)

336, 339, 667,

Edytora

(2)

63, 66,

Edytowa

(5)

47, 64, 69, 343, 876,

Edytuj

(5)

279, 341, 349, 620, 967,

Efekty

(1)

876,

Effects

(3)

959, 960,

Efficient

(1)

178,

Effort

(5)

174, 379, 465, 804, 937,

Ego

(3)

354, 922, 952,

Egrep

(1)

549,

Either

(8)

172, 190, 426, 472, 493, 926, 943,

Eject

(2)

885, 886,

Ekranie

(1)

622,

Ekranu

(1)

728,

Eksperymentalnych

(1)

851,

Elastyczno

(1)

366,

Elect

(2)

467, 472,

Elemencie

(1)

601,

Element

(1)

651,

Elements

(1)

450,

Elementy

(1)

642,

Eli

(10)

148, 151, 394, 422, 424, 586, 662, 874, 967,

Eliminate

(1)

549,

Else

(3)

485, 493, 976,

Elsewhere

(3)

451, 457, 464,

Email

(3)

674, 675, 801,

Employ

(1)

387,

Emulated

(1)

213,

Emy

(8)

276, 613, 722, 845, 860, 906, 908,

Enable

(3)

168, 256, 643,

Enabled

(1)

486,

Encoding

(1)

547,

Encryption

(3)

595, 596, 597,

Encyclopedia

(1)

943,

End

(2)

154, 494,

Endif

(3)

423, 425, 427,

Endy

(1)

154,

Enemy

(1)

943,

English

(7)

926, 943, 944, 1004,

Enia

(5)

400, 948, 950, 971, 1003,

Enie

(2)

775, 781,

Eniem

(2)

47, 737,

Eniu

(1)

514,

Enough

(5)

177, 195, 212, 248, 293,

Ensure

(6)

198, 371, 445, 464, 468, 956,

Enter

(3)

207, 208, 1012,

Entries

(2)

432, 482,

Entry

(2)

208,

Enumerate

(1)

974,

Environment

(3)

295, 432, 926,

EPROM

(1)

254,

Equivalent

(1)

195,

Era

(1)

315,

Error

(1)

310,

Especially

(1)

181,

Estimate

(3)

177,

Esz

(20)

49, 67, 68, 71, 103, 119, 130, 134, 139, 141, 157, 368, 514, 522, 651, 716, 736, 745, 958,

Etap

(4)

323, 363, 364,

Etapach

(2)

500, 518,

Etapem

(3)

363,

Etapie

(8)

99, 363, 364, 520, 524, 526, 641, 642,

Etapu

(2)

363, 526,

Etapy

(6)

323, 362, 363, 541, 868,

Etc

(18)

169, 170, 259, 260, 269, 279, 280, 393, 396, 482, 493, 507, 533, 830, 845, 887, 888,

Ethernet

(1)

254,

Etykiecie

(1)

564,

Etykiet

(6)

566, 570, 580, 587, 589, 605,

Etykieta

(1)

630,

Even

(4)

254, 290, 450, 962,

Every

(2)

205, 937,

Everything

(1)

956,

Evident

(1)

1002,

Ewentualne

(1)

63,

Ewentualnie

(3)

154, 851, 885,

Exact

(1)

437,

Example

(26)

180, 181, 234, 255, 259, 260, 292, 293, 295, 374, 387, 390, 391, 411, 417, 434, 439, 467, 488, 490, 675, 959, 960,

Examples

(10)

181, 219, 246, 340, 524, 539, 853, 865, 902, 956,

Except

(3)

233, 236, 241,

Exceptional

(1)

485,

Exceptions

(1)

960,

Excessively

(1)

944,

Exclamation

(1)

417,

Execute

(1)

180,

Executed

(2)

361, 417,

Executing

(1)

280,

Exist

(3)

401, 412, 430,

Existing

(4)

248, 287, 450, 926,

Exists

(2)

186, 944,

Exit

(1)

888,

Expected

(1)

485,

Experiment

(1)

411,

Experimental

(7)

371, 378, 390, 398, 439, 440,

Experimenting

(1)

181,

Explain

(2)

444, 933,

Explained

(2)

160, 486,

Explains

(1)

178,

Explanation

(2)

959, 960,

Export

(1)

271,

Exportfs

(1)

272,

Exports

(1)

269,

Express

(1)

943,

Expression

(2)

1002,

Ext

(14)

169, 202, 203, 567, 568, 571, 572, 573, 575, 581, 582, 606,

Extensive

(1)

1004,

External

(2)

962,

Extlinux

(1)

169,

Extra

(5)

204, 205, 413, 432, 1000,

Extract

(1)

287,

Extracting

(1)

290,

F

Facility

(1)

260,

Fact

(2)

418, 1004,

Faithfully

(1)

999,

Faktycznie

(2)

336, 730,

False

(15)

406, 481, 484, 488, 489, 643, 881, 895, 896, 901, 1004,

Familiar

(2)

160, 976,

Family

(1)

387,

Fast

(2)

174, 659,

Faza

(1)

363,

Features

(2)

207, 450,

Feedback

(1)

379,

FEnhances

(1)

911,

Fetch

(3)

13, 293, 294,

Few

(3)

284, 371, 491,

Field

(1)

418,

Fields

(1)

398,

FILE

(1)

293,

File

(15)

188, 195, 240, 259, 260, 290, 293, 398, 415, 486, 488, 491, 573,

Filename

(3)

233, 241, 260,

Filenames

(2)

162,

Files

(23)

168, 251, 263, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 295, 371, 390, 396, 398, 430, 468, 482, 976, 1000,

Filesystem

(20)

168, 169, 202, 251, 255, 267, 269, 284, 286, 293, 294, 381, 413, 415, 447, 448,

Filesystems

(2)

251, 571,

Fill

(1)

265,

Filled

(1)

200,

Filmy

(2)

514,

Filozofia

(1)

93,

Filter

(1)

177,

Final

(1)

490,

Finally

(3)

371, 398, 974,

Find

(7)

195, 255, 286, 371, 479, 483, 486,

Fine

(1)

286,

Finishes

(2)

161, 240,

Firm

(4)

154, 157, 449, 522,

Firmware

(4)

172, 895, 901,

First

(12)

180, 200, 204, 205, 207, 219, 242, 482, 493, 974,

Fixfuzzy

(1)

69,

Fixing

(1)

663,

Fizycznym

(2)

191, 840,

Flash

(1)

840,

FLAVOUR

(1)

791,

Flavour

(7)

209, 230, 432, 437, 438, 443, 444,

Flavours

(8)

176, 342, 437, 646, 855, 860,

Floppy

(3)

281, 534, 535,

Focus

(1)

172,

Folder

(1)

880,

Follow

(2)

241, 443,

Following

(15)

165, 180, 219, 245, 263, 269, 271, 292, 311, 418, 479, 488, 494, 496, 804,

Follows

(4)

249, 287, 383, 439,

Fonts

(1)

434,

FOO

(8)

768, 769, 772, 774, 777, 779,

Foo

(21)

744, 753, 755, 758, 760, 777, 779, 781, 782, 980, 981, 983, 984, 986, 987, 989, 991,

Foobar

(2)

777, 779,

For

(126)

160, 161, 165, 167, 169, 174, 176, 178, 180, 181, 183, 185, 190, 192, 195, 207, 208, 211, 212, 214, 216, 218, 219, 228, 230, 233, 245, 248, 249, 251, 255, 259, 260, 273, 280, 284, 286, 293, 295, 306, 311, 313, 361, 371, 374, 378, 379, 381, 387, 390, 391, 401, 411, 412, 413, 417, 430, 432, 434, 439, 455, 464, 468, 470, 472, 482, 485, 486, 488, 490, 491, 493, 571, 573, 804, 965, 973, 1000,

Fork

(1)

451,

Form

(3)

176, 437, 1004,

Formacie

(2)

51,

Formal

(1)

944,

Formalnej

(1)

952,

Format

(4)

169, 170, 976,

FORMATS

(2)

56, 58,

Former

(1)

493,

Formie

(1)

728,

Forming

(2)

939,

Formy

(2)

931, 952,

Forward

(1)

659,

Found

(3)

208, 289, 486,

FPriority

(1)

417,

Francusko

(1)

553,

Franklin

(1)

36,

Free

(11)

95, 172, 200, 349, 376, 377, 392, 426, 427, 804,

French

(1)

553,

Frequently

(1)

491,

Friend

(1)

943,

From

(36)

161, 164, 165, 169, 170, 176, 192, 233, 287, 290, 293, 310, 379, 381, 387, 391, 398, 418, 432, 451, 467, 486, 488, 494, 496, 944, 962, 1000,

FTest

(1)

909,

Ftp

(6)

290, 342, 440, 476, 799,

Full

(1)

295,

Fully

(1)

490,

Functionality

(2)

450, 485,

Funkcje

(2)

919, 921,

Funkcji

(6)

591, 648, 756, 784, 877, 885,

Funkcjonalno

(1)

894,

Further

(1)

804,

Fuse

(3)

533, 534, 535,

Fuss

(1)

411,

G

Gach

(2)

69, 1008,

Gane

(1)

648,

Ganiu

(1)

819,

Gdm

(1)

881,

Gdm3

(1)

880,

Gdy

(18)

53, 76, 96, 100, 104, 343, 360, 364, 408, 500, 560, 596, 637, 640, 692, 729, 730, 970,

Gdyby

(1)

502,

Gdzie

(16)

14, 28, 101, 326, 352, 366, 532, 548, 558, 591, 698, 713, 725, 735, 783, 819,

Gdziekolwiek

(1)

850,

Geli

(1)

40,

General

(1)

486,

Generally

(1)

421,

Generaln

(1)

923,

Generalnie

(1)

750,

Generate

(2)

417, 856,

Generated

(3)

241, 255, 486,

Generowa

(1)

912,

Generowania

(1)

305,

Generowanie

(1)

542,

Generuje

(1)

716,

Genisoimage

(1)

290,

Geographically

(1)

387,

Germa

(1)

945,

German

(17)

434, 435, 549, 909, 910, 911, 913,

Get

(15)

48, 126, 177, 193, 207, 220, 226, 254, 273, 482, 593, 901, 907, 976,

Getting

(2)

254, 285,

GIT

(2)

49, 145,

Git

(78)

67, 71, 101, 128, 129, 139, 147, 172, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 657, 669, 671, 673, 674, 675, 678, 680, 805, 806, 807, 808, 810, 812, 813, 815, 816, 818, 819, 821, 823, 851, 864, 865, 875,

Gitconfig

(1)

350,

Gitignore

(3)

71, 865,

Give

(6)

258, 371, 445, 933, 1004,

Given

(3)

177, 467, 486,

Gksu

(1)

496,

Gni

(2)

583, 902,

GNOME

(5)

434, 903, 904, 905,

Gnome

(13)

295, 404, 408, 432, 435, 496, 497, 913,

GNU

(2)

25, 966,

Godne

(1)

894,

Going

(1)

181,

Good

(2)

181, 956,

Gospodarza

(1)

154,

Gotowe

(1)

837,

Gotowi

(1)

605,

Gotowych

(1)

823,

Govern

(2)

387, 390,

Governed

(1)

472,

Governs

(1)

381,

Gparted

(2)

200, 201,

GPG

(1)

395,

GPL

(2)

655, 966,

GPT

(1)

563,

Gra

(1)

336,

Grafika

(1)

366,

Grafiki

(1)

966,

Gramatyki

(1)

970,

Graphical

(2)

295, 1000,

Great

(1)

211,

Greatly

(1)

207,

Grep

(5)

417, 418, 906, 909, 911,

Gron

(1)

953,

Group

(1)

405,

Groups

(2)

405, 535,

GRUB

(2)

169, 254,

Grub

(1)

281,

Grupy

(3)

533, 995,

Grupyi

(1)

532,

Guarantee

(1)

174,

Guest

(6)

212, 228, 229, 267,

Guide

(1)

451,

Guides

(1)

371,

Gwarantuje

(1)

868,

H

Hak

(7)

520, 522, 524, 902,

Haka

(4)

520, 524, 539,

Haki

(13)

325, 364, 500, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 539,

Hand

(3)

284, 310,

Handbook

(1)

443,

Handful

(1)

406,

Handle

(2)

233, 1000,

Handled

(1)

472,

Handy

(2)

286, 371,

Happens

(1)

417,

Happy

(1)

488,

Hard

(2)

233, 242,

Hardware

(8)

212, 213, 214, 215, 218, 292, 956,

Has

(11)

218, 267, 289, 374, 455, 536, 539, 599, 615, 944,

Hassle

(1)

160,

Have

(18)

174, 196, 202, 204, 209, 233, 286, 290, 293, 295, 412, 413, 430, 488, 974,

Having

(1)

433,

Hda

(1)

243,

HDD

(8)

169, 232, 233, 236, 241, 242, 251,

Hdd

(4)

160, 233, 237, 342,

Header

(1)

1000,

Headers

(3)

230, 231,

Help

(3)

208, 273, 977,

Helper

(1)

418,

Helps

(1)

181,

Hence

(1)

376,

Hendry

(1)

38,

Here

(6)

160, 207, 208, 259, 292, 374,

Hereafter

(1)

195,

Hierarchy

(2)

183, 186,

Higher

(3)

254, 467, 494,

Hits

(1)

406,

HOME

(1)

350,

Home

(5)

64, 582, 583, 587,

Homepage

(1)

286,

Hook

(4)

430, 520, 524, 902,

Hooks

(6)

311, 520, 524, 539, 902,

Host

(4)

212, 242, 318, 671,

Hosta

(8)

27, 329, 558, 700, 701, 702, 703, 704,

Hostname

(2)

318, 671,

How

(7)

177, 178, 445, 451, 472, 943,

However

(6)

168, 289, 445, 451, 937, 1002,

Howto

(1)

274,

Hpa

(1)

264,

HTML

(3)

51, 514,

Html

(7)

58, 63, 64, 508, 509, 511, 802,

Http

(27)

294, 342, 384, 387, 388, 392, 440, 476, 477, 495, 669, 804, 812, 822, 831,

Https

(1)

810,

Hybrid

(21)

26, 160, 180, 188, 190, 193, 197, 200, 205, 222, 227, 233, 234, 241, 623, 834, 840,

Hybrydowego

(3)

189, 615, 840,

Hybrydowy

(1)

840,

Hybrydy

(3)

179, 194, 905,

I

Iceweasel

(4)

844, 845, 859, 860,

Ich

(11)

63, 80, 99, 303, 400, 622, 713, 927, 950, 995, 1010,

Idea

(1)

181,

Ideal

(2)

926, 956,

Idealne

(1)

334,

Identify

(1)

181,

Identitiesonly

(1)

671,

Identityfile

(1)

671,

Identyczny

(1)

641,

Identyfikacji

(1)

626,

Identyfikowa

(1)

692,

Identyfikowana

(1)

563,

Identyfikowany

(2)

564, 565,

Ideologii

(1)

929,

Idiom

(1)

950,

Idiomatyczne

(1)

948,

Idiomy

(3)

948, 950,

Ifconfig

(2)

280,

Ifname

(1)

282,

Ifup

(2)

279, 280,

Ignorowane

(1)

566,

Iive

(1)

300,

Ikon

(1)

644,

Ile

(2)

69, 924,

Ilo

(2)

698, 902,

Image

(117)

26, 160, 162, 167, 168, 170, 173, 174, 180, 181, 186, 188, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 200, 205, 209, 215, 222, 227, 230, 231, 233, 234, 236, 240, 241, 242, 243, 245, 249, 251, 255, 267, 269, 275, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 295, 371, 374, 378, 387, 390, 398, 411, 417, 433, 434, 437, 438, 439, 440, 476, 479, 483, 485, 490, 494, 496, 573, 840,

Images

(36)

160, 161, 172, 178, 195, 209, 211, 219, 233, 248, 251, 275, 286, 294, 318, 336, 342, 346, 347, 348, 353, 354, 432, 637, 804,

Img

(9)

26, 219, 233, 240, 241, 242, 243, 286, 293,

Impact

(1)

374,

Impersonal

(1)

1004,

Implementing

(1)

472,

Import

(1)

865,

Important

(4)

311, 485, 956,

Impossible

(2)

926, 937,

Impression

(1)

1004,

Include

(16)

228, 371, 374, 417, 434, 438, 442, 443, 444, 447, 448, 486, 624, 1002,

Included

(8)

160, 295, 371, 415, 437, 485, 488,

Includes

(24)

160, 311, 470, 493, 508, 509, 511, 514, 515, 522, 533, 539, 648, 649, 651, 804, 845, 887, 888,

Including

(2)

371, 470,

Incomplete

(1)

962,

Increment

(1)

468,

Indeks

(2)

480, 901,

Indeksu

(1)

514,

Index

(5)

63, 64, 508, 509, 511,

Indicate

(1)

412,

Indicates

(1)

417,

Indices

(6)

481, 482, 895, 901,

Individual

(2)

398, 411,

Indywidualne

(1)

408,

Indywidualnego

(1)

621,

Indywidualnie

(1)

67,

Indywidualny

(1)

851,

Influence

(2)

421, 482,

Influences

(2)

374, 432,

Influencing

(1)

371,

Informacja

(1)

733,

Informacjami

(1)

728,

Informacje

(11)

6, 45, 105, 148, 667, 697, 698, 728, 733, 736, 935,

Informacji

(20)

101, 105, 305, 307, 308, 327, 503, 504, 505, 527, 589, 639, 656, 687, 698, 699, 716, 725, 823, 995,

Informacyjne

(1)

68,

Information

(11)

208, 254, 273, 306, 468, 804, 933, 962, 1000,

Infrastructure

(1)

465,

Inherent

(1)

213,

Inherit

(1)

467,

Init

(1)

865,

Initial

(7)

167, 262, 284, 286, 310, 446, 865,

Initializing

(1)

306,

Initially

(1)

381,

Initramfs

(6)

155, 248, 325, 327,

Initrd

(10)

167, 169, 170, 255, 267, 286, 293, 637, 640, 651,

Inn

(1)

125,

Inne

(15)

154, 349, 408, 553, 559, 588, 698, 713, 738, 767, 830, 894, 948, 949,

Innego

(5)

354, 565, 634, 927,

Innej

(1)

100,

Inni

(2)

927, 947,

Inny

(2)

366, 637,

Innych

(13)

154, 157, 303, 363, 449, 522, 524, 588, 819, 877, 902, 935, 947,

Innym

(5)

336, 507, 586, 732, 803,

Innymi

(5)

15, 343, 363, 787, 823,

Input

(1)

434,

Inside

(7)

263, 293, 311, 430, 457, 1002,

Inspiration

(1)

259,

Instalacj

(1)

101,

Instalacja

(5)

107, 108, 473, 474, 641,

Instalacjach

(1)

648,

Instalacji

(22)

13, 99, 143, 154, 368, 369, 370, 397, 429, 452, 456, 459, 512, 633, 641, 648, 723, 829, 901,

Instalacyjny

(1)

23,

Instalator

(12)

633, 637, 640, 642, 644, 645, 903, 905, 914,

Instalatora

(18)

363, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 643, 644, 645, 647, 648, 650, 651,

Instalatorem

(2)

633, 904,

Install

(36)

48, 126, 135, 192, 193, 205, 219, 220, 226, 242, 263, 293, 303, 361, 371, 387, 391, 398, 426, 430, 432, 439, 457, 461, 464, 465, 467, 482, 486, 593, 907,

Installation

(6)

164, 371, 430, 472, 483,

Installations

(1)

486,

Installed

(17)

176, 230, 290, 361, 371, 413, 415, 430, 432, 457, 468, 486, 494, 496,

Installer

(24)

23, 273, 415, 430, 432, 433, 634, 641, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 651, 913, 914,

Installing

(2)

444, 472,

Instalowa

(2)

99, 141,

Instalowane

(4)

154, 364, 512, 526,

Instalowanie

(6)

118, 140, 154, 449, 522, 638,

Instalowany

(2)

638,

Instaluj

(1)

642,

Instaluje

(1)

724,

Instance

(2)

192, 482,

Instancji

(3)

25, 637, 640,

Instead

(9)

162, 172, 219, 230, 233, 241, 378, 405, 491,

Insteadof

(1)

351,

Instructions

(4)

160, 241, 443,

Instructs

(1)

374,

Instrukcj

(1)

963,

Instrukcje

(1)

400,

Instrukcji

(6)

59, 420, 428, 639, 692, 919,

Integralno

(5)

63, 894, 902, 1010,

Integrated

(1)

442,

Intelligent

(1)

933,

Intencj

(1)

45,

Intended

(1)

405,

Interest

(2)

451, 479,

Interface

(2)

176, 178,

Internal

(1)

432,

International

(1)

926,

Internecie

(1)

732,

Internet

(4)

13, 161, 284, 962,

Internetow

(1)

842,

Internetowa

(1)

845,

Internetowej

(3)

685, 691, 843,

Internetowych

(1)

845,

Interwencji

(1)

1010,

Into

(10)

207, 209, 293, 457, 467, 485, 937, 943, 944, 999,

Introduction

(2)

161, 172,

Invalid

(1)

176,

Invoked

(1)

378,

Involved

(1)

160,

Involving

(1)

491,

Inwazyjne

(1)

894,

Irc

(1)

104,

IRC

(3)

104, 953,

ISC

(1)

259,

Isc

(2)

259, 260,

ISO

(32)

169, 170, 179, 180, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 217, 221, 224, 225, 233, 234, 241, 242, 251, 325, 615, 625, 626, 834, 840, 905,

Iso

(21)

26, 160, 188, 193, 197, 200, 205, 222, 227, 241, 287, 288, 290, 623, 627, 628, 629, 630, 791, 840,

Isolinux

(3)

169, 620,

isolinux cfg

(2)

623,

Issue

(1)

174,

Issues

(1)

174,

Istniej

(8)

59, 61, 394, 452, 585, 658, 692, 817,

Istnieje

(5)

151, 364, 622, 633, 733,

Istotne

(1)

698,

Istotnego

(1)

885,

Itd

(1)

663,

Items

(1)

974,

Iteracj

(1)

716,

Itp

(1)

642,

Its

(6)

169, 170, 211, 267, 374, 976,

Itself

(5)

214, 251, 411, 415, 462,

Ive

(1)

657,

J

Jak

(91)

13, 14, 26, 28, 45, 67, 70, 89, 97, 113, 125, 143, 151, 154, 305, 317, 325, 326, 329, 332, 344, 360, 366, 408, 514, 522, 532, 539, 547, 558, 560, 561, 567, 572, 581, 586, 588, 589, 591, 609, 615, 630, 633, 642, 648, 656, 657, 683, 686, 687, 698, 728, 733, 738, 819, 829, 830, 840, 842, 846, 848, 851, 864, 882, 902, 914, 927, 929, 931, 947, 949, 950, 958, 970, 987, 995, 1008, 1012, 1013,

Jakby

(1)

637,

Jaki

(5)

68, 358, 580, 732, 969,

Jakichkolwiek

(1)

726,

Jakie

(3)

99, 341, 586,

Jakiego

(3)

315, 562, 638,

Jakiegokolwiek

(1)

536,

Jakiej

(1)

931,

Jakiejkolwiek

(1)

728,

Jakiekolwiek

(2)

364,

Jakim

(1)

840,

Jako

(42)

5, 45, 51, 105, 157, 300, 301, 336, 355, 366, 522, 526, 535, 559, 583, 601, 605, 615, 630, 634, 637, 657, 667, 689, 713, 722, 725, 737, 781, 834, 838, 843, 845, 846, 885, 923, 970, 995, 1018,

Jasno

(1)

655,

Jdziesz

(1)

850,

Jeden

(8)

69, 154, 555, 586, 598,

Jedn

(2)

76, 555,

Jednak

(10)

76, 141, 553, 656, 658, 692, 716, 719, 730, 902,

Jednego

(6)

51, 53, 584, 585, 620, 621,

Jednej

(5)

51, 337, 346, 533, 689,

Jedno

(1)

53,

Jednorazowy

(1)

845,

Jednostkach

(1)

623,

Jednosylabowe

(1)

945,

Jednym

(4)

25, 532, 539, 587,

Jedyn

(1)

732,

Jedynym

(1)

1010,

Jego

(8)

64, 522, 559, 570, 583, 619, 644, 655,

Jej

(1)

332,

Jessie

(12)

5, 28, 150, 151, 374, 494, 970,

Jest

(162)

7, 9, 22, 28, 45, 53, 55, 59, 69, 70, 71, 75, 95, 101, 103, 104, 105, 117, 123, 128, 141, 148, 150, 154, 163, 221, 301, 302, 303, 304, 305, 317, 319, 323, 326, 334, 337, 339, 344, 352, 363, 364, 403, 428, 460, 473, 502, 507, 530, 532, 536, 539, 541, 544, 547, 548, 558, 559, 560, 562, 566, 581, 586, 589, 591, 598, 599, 603, 609, 628, 630, 633, 634, 637, 638, 640, 641, 644, 648, 683, 692, 694, 696, 713, 716, 718, 721, 722, 724, 725, 728, 729, 730, 732, 743, 775, 783, 817, 819, 845, 848, 863, 864, 877, 883, 894, 901, 902, 906, 914, 929, 931, 945, 946, 947, 958, 966, 992, 1008, 1010, 1013,

Jeste

(7)

605, 732, 737, 827, 864, 874, 949,

Jeszcze

(4)

408, 814, 840, 848,

Jno

(1)

770,

Jny

(2)

337, 938,

Jnym

(2)

334, 927,

Joachim

(1)

451,

John

(2)

675,

Jonas

(1)

37,

Just

(4)

192, 208, 241, 856,

K

Kad

(1)

363,

Kai

(1)

38,

Kana

(1)

953,

Kanale

(1)

104,

Kapitalizowane

(1)

970,

Katalog

(15)

301, 305, 326, 349, 366, 508, 560, 574, 581, 586, 713, 840, 880, 887,

Katalogach

(2)

583, 837,

Katalogi

(4)

566, 580, 651,

Katalogiem

(1)

586,

Katalogu

(24)

49, 154, 157, 321, 354, 363, 507, 508, 516, 520, 524, 526, 566, 574, 580, 609, 837,

Kategorii

(1)

346,

Kawa

(1)

912,

Kde

(2)

432, 911,

Keep

(3)

174, 943, 965,

Keeps

(1)

178,

Kernel

(22)

169, 170, 198, 230, 255, 262, 267, 268, 284, 327, 437, 439, 443, 444, 445,

Kernela

(1)

914,

Kernels

(2)

442,

Key

(5)

195, 207, 395,

Keyboard

(16)

548, 552, 554, 555, 556, 913,

Keyring

(4)

496, 497,

Keys

(9)

549, 669, 671,

Kiedy

(10)

104, 343, 634, 639, 728, 850, 876, 946, 969,

Kilka

(12)

6, 76, 567, 586, 648, 664, 821, 834, 877, 885, 935,

Kilkoma

(2)

628, 629,

Kilku

(3)

354, 585, 877,

Kinds

(1)

178,

Kiosk

(3)

878, 881,

Kirschner

(1)

41,

Klawiatury

(11)

6, 360, 543, 547, 548, 551, 553, 555, 912,

Klawiaturze

(1)

553,

Klawisz

(1)

1012,

Klawisza

(1)

622,

Klient

(1)

878,

Klienta

(1)

670,

Klikaj

(1)

644,

Klonowanie

(3)

345, 354, 823,

Klonuj

(1)

101,

Klucz

(3)

395, 668,

Klucza

(1)

45,

Kluczowe

(2)

981, 987,

Know

(2)

943,

Knowledge

(1)

933,

Kod

(4)

128, 746, 821, 1010,

Kodem

(5)

366, 657, 988, 1010, 1012,

Kodowa

(3)

28, 547,

Kodowania

(3)

739, 740, 741,

Kodowanie

(1)

547,

Kodowaniem

(1)

547,

Kodowych

(3)

28, 970, 1016,

Kodu

(1)

992,

Kolejne

(5)

332, 344, 368, 868,

Kolejno

(5)

9, 30, 363, 656, 968,

Kolejny

(1)

664,

Kolejnymi

(1)

827,

Kolokacji

(1)

946,

Kolwiek

(1)

132,

Kombinacja

(1)

57,

Komenarze

(1)

664,

Komend

(1)

1018,

Komenda

(1)

823,

Komendy

(3)

520, 524, 782,

Komentarz

(1)

902,

Komentarze

(3)

663, 998,

Komentarzem

(1)

662,

Kompatybilno

(1)

742,

Kompilacji

(31)

151, 307, 308, 323, 334, 337, 343, 359, 360, 362, 363, 366, 400, 469, 518, 524, 532, 596, 710, 725, 737, 830, 860, 868, 880,

Kompilowa

(2)

139, 334,

Kompilowanie

(2)

689, 692,

Kompilujesz

(2)

687, 696,

Kompletne

(1)

1010,

Komponent

(2)

583, 718,

Komponentami

(1)

893,

Kompromis

(1)

894,

Komputer

(1)

583,

Komputera

(1)

13,

Komputerze

(1)

592,

Komunikatu

(1)

732,

Komunikaty

(1)

68,

Koncepcja

(1)

945,

Koncepcje

(1)

969,

Konfiguracj

(18)

303, 321, 330, 331, 332, 337, 339, 343, 346, 354, 366, 607, 710, 845, 851, 900,

Konfiguracja

(9)

101, 334, 337, 359, 510, 520, 530, 548, 900,

Konfiguracjach

(2)

99, 400,

Konfiguracje

(5)

334, 346, 366, 823, 837,

Konfiguracji

(35)

20, 98, 99, 100, 101, 154, 301, 303, 333, 345, 350, 352, 360, 363, 366, 520, 524, 537, 543, 620, 626, 648, 670, 674, 716, 823, 850, 867, 868, 876, 880,

Konfiguracyjnego

(1)

713,

Konfiguracyjny

(1)

547,

Konfiguracyjnych

(4)

305, 312, 337, 507,

Konfiguracyjnym

(1)

157,

Konfigurowania

(1)

101,

Konfigurowanie

(1)

469,

Konfiguruj

(1)

642,

Koniec

(1)

10,

Konieczne

(4)

366, 609, 914, 971,

Konieczno

(2)

648, 868,

Konkretnych

(2)

553, 827,

Konkretnym

(2)

598, 721,

Konsekwencji

(1)

902,

Konsoli

(1)

548,

Konstrukcji

(1)

743,

Konstruktor

(1)

151,

Konta

(1)

111,

Kontakt

(2)

102, 656,

Kontaktem

(1)

103,

Kontaktowymi

(2)

628, 629,

Kontroli

(3)

128, 657, 851,

Kontroluje

(1)

580,

Kontynuowa

(3)

66, 68, 607,

Kontynuuj

(2)

65, 305,

Kontynuuje

(2)

344, 642,

Kontynuujesz

(1)

61,

Kopi

(2)

620, 672,

Kopiowane

(1)

364,

Kopiowania

(1)

339,

Kopiowanie

(2)

194, 840,

Kopiowaniu

(1)

615,

Korekt

(1)

803,

Korygowane

(1)

67,

Korygowanie

(1)

663,

Koryguj

(1)

51,

Korzysta

(8)

92, 589, 591, 621, 626, 821, 924, 947,

Korzystaj

(5)

51, 337, 502, 533, 891,

Korzystania

(10)

28, 343, 520, 585, 726, 736, 823, 830,

Korzystanie

(8)

70, 189, 459, 591, 912, 946, 947, 952,

Korzystasz

(2)

343, 728,

Korzystnie

(1)

900,

Kosztem

(1)

901,

Kowicie

(2)

301, 502,

Kraj

(1)

548,

Kraw

(1)

28,

Krok

(4)

71, 591, 596, 731,

Krokach

(1)

716,

Kroki

(3)

61, 179, 698,

Krokiem

(2)

599, 603,

Kropk

(2)

663, 923,

Krytyczny

(1)

68,

Ksz

(1)

901,

Kszaj

(1)

366,

Ksze

(1)

656,

Kszej

(1)

830,

Kszo

(4)

76, 581, 648, 860,

Kszta

(1)

716,

Kszym

(1)

950,

Kursywy

(1)

982,

Kvm

(5)

219, 220, 222, 242, 243,

L

Label

(3)

588,

Ladowa

(2)

927, 953,

Laj

(1)

623,

Lamb

(1)

34,

Land

(1)

177,

Lane

(2)

300, 637,

Lang

(1)

909,

LANGUAGE

(2)

64, 66,

Language

(11)

371, 432, 433, 434, 547, 999, 1004,

LANGUAGES

(2)

54, 58,

Languages

(5)

432, 433, 450, 944, 1004,

Laptop

(1)

435,

Large

(2)

195, 381,

Largest

(1)

944,

Last

(1)

976,

Later

(4)

160, 381, 465, 804,

Latest

(1)

443,

Latter

(2)

311, 493,

Launcher

(4)

644, 646, 913, 914,

Layout

(1)

549,

Layouts

(6)

548, 552, 554, 555, 556, 913,

lb build

(1)

307,

lb clean

(1)

308,

lb config

(1)

306,

Lease

(2)

260,

Least

(3)

445, 485, 976,

Leave

(2)

486, 1000,

Leaving

(1)

962,

Ledzenia

(1)

736,

Ledzi

(3)

736, 851, 963,

Left

(1)

486,

Legacy

(2)

549,

Lend

(1)

462,

Lends

(1)

411,

Lenia

(2)

303, 689,

Lenie

(3)

562, 599, 1010,

Lepiej

(2)

101, 683,

Let

(3)

181, 263, 494,

Level

(1)

254,

Lib

(6)

482, 522, 539, 583,

Libs

(2)

422, 423,

Licencj

(1)

964,

Licencji

(2)

655, 966,

Licencjonowania

(1)

655,

Licencjonowany

(1)

655,

Liczb

(1)

591,

Liczby

(1)

931,

Lij

(3)

63, 679, 797,

Like

(6)

178, 241, 254, 269, 295, 311,

Likely

(2)

926, 962,

Likewise

(2)

242, 432,

Limit

(3)

622, 623,

Limitations

(1)

213,

Limited

(3)

178, 213, 228,

Limy

(1)

912,

Line

(6)

192, 269, 393, 417, 959,

Linguistic

(1)

939,

Lini

(3)

344, 664, 751,

Linia

(1)

664,

Linie

(2)

664, 750,

Linii

(6)

70, 334, 344, 547, 992, 1012,

Linijce

(1)

344,

Link

(3)

174, 963, 1020,

Linki

(1)

961,

Links

(4)

962,

Linku

(1)

520,

Linux

(32)

25, 116, 167, 169, 170, 176, 230, 231, 254, 267, 327, 342, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 646, 855, 860,

Linuxa

(2)

166, 751,

List

(71)

104, 204, 229, 230, 311, 323, 390, 391, 393, 398, 400, 403, 404, 405, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 430, 435, 440, 470, 482, 486, 495, 496, 530, 551, 595, 646, 713, 733, 844, 858, 859, 870, 871, 881, 886, 897, 913,

Lista

(10)

30, 103, 319, 399, 410, 414, 416, 547, 807,

Listach

(1)

420,

Listed

(2)

176,

Listing

(1)

230,

Listowy

(1)

51,

Lists

(35)

218, 229, 311, 371, 398, 404, 405, 411, 412, 415, 419, 421, 430, 435, 485, 496, 595, 646, 804, 844, 859, 871, 881, 886, 897, 913,

Listy

(19)

63, 103, 366, 400, 546, 594, 599, 656, 713, 728, 792, 870, 880, 883, 912, 995,

Liter

(1)

634,

Literami

(3)

762, 784, 1016,

Litery

(1)

663,

Little

(1)

273,

Live

(394)

5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 72, 73, 75, 76, 85, 86, 95, 98, 101, 104, 110, 118, 126, 129, 131, 133, 140, 141, 143, 147, 151, 152, 154, 155, 157, 163, 164, 165, 168, 172, 173, 174, 180, 181, 182, 188, 189, 193, 197, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 222, 227, 228, 233, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 255, 263, 267, 270, 284, 286, 289, 293, 294, 298, 299, 300, 301, 306, 307, 308, 310, 311, 318, 321, 324, 325, 326, 328, 329, 332, 334, 340, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 354, 358, 360, 361, 363, 366, 371, 374, 379, 381, 387, 390, 391, 392, 393, 396, 405, 411, 413, 415, 418, 430, 432, 433, 450, 457, 462, 467, 468, 470, 482, 485, 486, 490, 494, 495, 500, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 514, 516, 519, 522, 524, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 541, 544, 545, 548, 552, 554, 556, 558, 559, 561, 578, 583, 591, 594, 596, 597, 601, 602, 604, 606, 608, 614, 615, 620, 633, 637, 640, 641, 643, 645, 646, 651, 669, 671, 673, 683, 687, 694, 705, 706, 707, 708, 709, 712, 718, 722, 725, 730, 733, 736, 737, 741, 787, 789, 790, 791, 799, 804, 807, 808, 810, 812, 813, 815, 821, 822, 827, 829, 830, 834, 840, 843, 853, 865, 877, 884, 885, 886, 901, 902, 913, 914, 919,

LIVE

(4)

534, 766, 804,

live boot

(33)

15, 18, 97, 141, 143, 146, 148, 149, 151, 154, 157, 208, 293, 298, 311, 325, 329, 360, 361, 532, 562, 589, 591, 615, 686, 687, 707, 712, 734, 737, 885,

live build

(79)

6, 14, 15, 19, 97, 112, 117, 119, 123, 125, 128, 134, 139, 154, 157, 162, 170, 176, 178, 180, 228, 230, 248, 275, 298, 301, 303, 305, 310, 325, 332, 336, 337, 339, 371, 374, 378, 398, 401, 421, 433, 442, 467, 502, 520, 526, 532, 619, 628, 639, 645, 648, 657, 686, 687, 690, 698, 702, 714, 721, 724, 734, 737, 763, 764, 765, 829, 833, 834, 879, 880, 906,

live config

(35)

15, 20, 24, 97, 141, 143, 146, 148, 149, 154, 157, 208, 298, 311, 329, 360, 361, 522, 530, 533, 657, 686, 687, 708, 712, 734, 737, 766, 767, 885,

live images

(3)

172, 657, 823,

live manual

(26)

6, 15, 22, 47, 49, 51, 61, 63, 68, 69, 70, 181, 599, 657, 667, 672, 807, 814, 929, 956, 966, 976, 994,

live tools

(7)

15, 21, 657, 686, 687, 709, 734,

Liwe

(20)

53, 55, 89, 101, 317, 460, 536, 562, 641, 687, 715, 716, 732, 783, 876, 877, 924, 931, 1008, 1013,

Liwiaj

(1)

101,

Liwie

(1)

929,

Liwo

(6)

51, 530, 533, 615, 622, 719,

Liwy

(1)

363,

Liwych

(2)

539, 587,

Lna

(2)

364, 560,

Lne

(14)

154, 312, 323, 336, 360, 473, 536, 544, 547, 559, 950, 987, 995,

Lnego

(5)

539, 823, 887, 901,

Lnej

(3)

100, 101, 520,

Lni

(1)

981,

Lnie

(13)

28, 323, 385, 622, 645, 690, 737, 816, 830, 894, 927, 945, 1006,

Lnieniem

(1)

559,

Lno

(4)

5, 154, 360, 996,

Lny

(9)

10, 555, 623, 638, 832, 834, 837, 893,

Lnych

(3)

304, 360, 621,

Lnym

(4)

619, 623, 718, 732,

Lnymi

(3)

360, 919, 994,

Loaded

(1)

267,

Loads

(1)

169,

Local

(5)

160, 260, 312, 383, 411,

Locale

(1)

649,

Localepurge

(1)

894,

Locales

(6)

544, 545, 552, 554, 913,

Localhost

(3)

384,

Located

(1)

251,

Location

(2)

251, 258,

Log

(14)

260, 337, 343, 710, 711, 712, 838, 839, 846, 847, 863, 899,

Logged

(2)

209,

Logi

(2)

712, 714,

Logicznej

(1)

968,

Logo

(1)

966,

Lokalizacj

(4)

303, 648, 904, 912,

Lokalizacjach

(1)

70,

Lokalizacji

(6)

329, 360, 540, 542, 546, 547,

Lokalizacyjnych

(1)

551,

Lokaln

(1)

858,

Lokalna

(2)

410, 414,

Lokalne

(11)

503, 504, 507, 519, 523, 532, 562, 651, 765, 819,

Lokalnego

(7)

13, 514, 620, 726, 830,

Lokalnej

(1)

870,

Lokalnie

(7)

364, 506, 507, 512, 513, 522, 651,

Lokalny

(2)

561,

Lokalnych

(3)

504, 638, 642,

Lokalnym

(2)

544, 903,

Lone

(3)

6, 546, 981,

Lonego

(2)

561, 894,

Lonej

(1)

645,

Long

(3)

177, 442,

Lono

(1)

830,

Lony

(2)

385, 622,

Lonym

(1)

303,

Look

(5)

181, 470, 485, 943, 976,

Looking

(2)

195, 944,

Loop

(1)

288,

Loopback

(1)

287,

Losowo

(1)

66,

Loss

(1)

960,

Lost

(2)

168, 205,

Lower

(1)

494,

Lso

(3)

351, 352, 353,

Lst

(2)

548, 549,

Lub

(104)

6, 7, 11, 13, 14, 24, 26, 28, 57, 76, 80, 97, 99, 101, 113, 115, 116, 117, 141, 150, 151, 154, 281, 323, 336, 360, 366, 424, 449, 471, 487, 500, 502, 503, 504, 507, 514, 520, 522, 524, 526, 535, 547, 548, 560, 561, 567, 583, 585, 588, 591, 626, 638, 651, 655, 661, 690, 704, 714, 718, 721, 722, 725, 726, 728, 732, 737, 743, 809, 811, 821, 830, 837, 840, 845, 876, 894, 927, 931, 935, 949, 966, 970, 980, 981, 1012,

Lubi

(1)

28,

Ludzie

(2)

927, 963,

LUKS

(1)

601,

Luks

(3)

591, 596, 597,

Luksclose

(1)

614,

Luksformat

(1)

600,

Luksopen

(1)

602,

Lustrzane

(6)

380, 382, 386, 799, 830,

Lustrzanego

(4)

726, 830,

Lustrzany

(2)

385, 790,

Lustrzanych

(1)

795,

Lxde

(5)

432, 496, 844, 859, 860,

LXDE

(2)

496, 845,

lxde core

(1)

496,

M

Mac

(1)

630,

Machine

(6)

160, 211, 227, 295,

Machines

(2)

275, 956,

Macintosh

(1)

549,

Made

(4)

165, 275, 433, 434,

Magazyn

(6)

585, 588, 605, 615,

Magazynu

(1)

584,

Magazyny

(1)

588,

Mail

(2)

177,

Mailing

(1)

204,

Mailingow

(2)

104, 733,

Mailingowa

(2)

103,

Mailingowej

(2)

63, 656,

Main

(9)

94, 95, 349, 376, 377, 392, 440, 495,

Maintain

(1)

178,

Maintained

(2)

174, 405,

Maintainers

(1)

451,

Maintaining

(1)

451,

Maj

(5)

10, 153, 622, 750, 995,

Major

(1)

376,

MAJOR

(3)

802, 804,

Make

(30)

48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 64, 67, 68, 69, 71, 135, 137, 178, 230, 251, 269, 310, 415, 421, 488, 939, 965, 970, 1002, 1004,

Makes

(3)

176, 486, 1002,

Maksymalna

(4)

627, 628, 629, 630,

Maksymalnie

(1)

750,

Mamy

(6)

11, 28, 598, 615, 845, 914,

Man

(19)

148, 176, 208, 223, 319, 323, 361, 470, 488, 490, 493, 522, 530, 555, 562, 581, 586, 589,

Management

(1)

442,

Manager

(1)

290,

Manual

(17)

47, 63, 64, 66, 172, 178, 273, 290, 486, 673, 808, 810, 812, 815, 976,

Manually

(1)

230,

Many

(3)

371, 939, 944,

Mapper

(4)

601, 604, 606, 608,

Marco

(1)

39,

Markers

(1)

939,

Marki

(1)

964,

Markup

(3)

973, 976, 977,

Martw

(1)

716,

Martwi

(1)

620,

Mask

(1)

260,

Masz

(8)

354, 570, 598, 674, 716, 821, 906, 969,

Maszyn

(1)

860,

Maszynie

(2)

591, 840,

Maszyny

(1)

210,

Match

(3)

292, 406,

Matching

(2)

443, 444,

Materia

(10)

9, 363, 364, 514, 532, 651, 894, 966,

Material

(1)

965,

Mathieu

(1)

40,

Matthias

(1)

41,

Max

(1)

260,

May

(40)

160, 162, 172, 174, 177, 207, 228, 371, 374, 376, 387, 390, 398, 406, 411, 421, 426, 430, 450, 451, 465, 468, 470, 476, 479, 483, 486, 488, 956, 959, 960,

Meaning

(4)

943, 944, 999, 1002,

Means

(5)

161, 164, 248, 284, 421,

Mechanism

(1)

168,

Mechanizmy

(1)

502,

Medi

(1)

638,

Media

(6)

160, 180, 190, 233, 559, 875,

Medialnego

(1)

894,

Medium

(13)

160, 164, 169, 170, 190, 207, 208, 284, 413, 415, 432, 479,

Memory

(1)

198,

Memtest

(4)

424, 425, 895, 901,

Menad

(1)

315,

Mentioned

(3)

169, 293, 415,

Menu

(11)

169, 207, 208, 432, 621, 624, 637, 640,

Merely

(2)

482, 941,

Messages

(1)

209,

Metacity

(4)

880, 881, 887, 888,

Metadane

(2)

625, 626,

Metadanych

(1)

1019,

Metadata

(1)

1019,

Metapackage

(5)

408, 409, 437, 438, 496,

Metapackages

(9)

371, 398, 405, 406, 411, 434, 438, 444,

Metapakiet

(3)

402, 860, 912,

Metapakietu

(1)

403,

Metapakiety

(5)

408, 912,

Method

(6)

289, 290, 405, 434, 451, 472,

Metod

(2)

599, 906,

Metody

(2)

473, 474,

Mianowicie

(1)

655,

Miar

(1)

354,

Midnight

(1)

290,

Mie

(6)

10, 510, 906, 950, 1012, 1013,

Miejsc

(2)

14, 588,

Miejsca

(10)

14, 80, 478, 882, 896, 901,

Miejsce

(3)

591, 894, 992,

Miejscu

(3)

364, 724, 732,

Miennictwa

(1)

929,

Miesza

(2)

59, 927,

Mieszaj

(2)

78, 665,

Mieszanki

(1)

408,

Might

(8)

273, 411, 417, 434, 491, 965, 1004,

Mile

(2)

45, 656,

Million

(1)

944,

Mimo

(4)

366, 958, 1010,

Minbase

(2)

895, 901,

Mind

(2)

943, 965,

Minimal

(1)

381,

Minimalne

(1)

845,

Minimalnej

(1)

902,

Minimalny

(5)

860, 880, 894, 901, 902,

Minimize

(1)

168,

Minimum

(2)

411, 445,

MINOR

(4)

802, 804,

Minus

(1)

421,

Mirror

(33)

342, 371, 381, 383, 384, 385, 387, 388, 390, 495, 831,

Mirrors

(5)

381, 383, 387,

Missing

(2)

472, 486,

Misused

(1)

960,

Mkdir

(12)

182, 340, 348, 509, 669, 836, 844, 853, 881, 888, 913,

Mkfs

(5)

203, 568, 573, 582, 606,

Mniejszych

(1)

716,

Mnt

(14)

288, 289, 574, 575, 577, 582, 607, 608, 610, 612,

Mode

(5)

280, 323, 378,

Model

(4)

548, 549, 554, 555,

Modes

(1)

379,

Modifications

(1)

168,

Modified

(5)

444, 450, 451, 465, 468,

Modifies

(1)

378,

Modify

(2)

443, 450,

Modular

(1)

411,

Module

(1)

447,

Modules

(2)

167, 448,

Modyfikacj

(1)

620,

Modyfikacje

(4)

558, 560, 819, 842,

Modyfikacji

(2)

621, 799,

Modyfikacjom

(1)

364,

Modyfikowa

(1)

524,

Modyfikuj

(1)

80,

MOG

(1)

804,

Mog

(38)

6, 7, 13, 24, 51, 68, 69, 70, 97, 323, 336, 360, 366, 400, 507, 530, 583, 591, 633, 651, 662, 738, 790, 894, 901, 902, 927, 931, 945, 947, 950, 978, 1008,

Mogli

(2)

596, 963,

Moim

(1)

75,

Momencie

(3)

11, 789, 900,

Momentu

(1)

789,

Mono

(1060)

7, 13, 25, 47, 51, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 151, 160, 166, 176, 183, 186, 188, 195, 196, 200, 202, 208, 209, 219, 227, 233, 234, 236, 238, 240, 241, 242, 246, 248, 249, 251, 252, 255, 259, 263, 269, 279, 281, 282, 286, 289, 293, 303, 305, 309, 310, 311, 312, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 334, 336, 337, 341, 343, 344, 346, 347, 349, 350, 352, 354, 355, 360, 361, 366, 374, 376, 378, 381, 383, 385, 387, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 405, 406, 408, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 421, 422, 424, 426, 430, 432, 437, 438, 439, 442, 443, 444, 447, 448, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 464, 468, 470, 472, 473, 474, 476, 482, 485, 486, 488, 491, 493, 496, 507, 508, 514, 520, 522, 524, 526, 527, 533, 535, 539, 544, 547, 548, 555, 561, 562, 566, 574, 576, 580, 583, 586, 587, 588, 589, 596, 598, 599, 605, 607, 609, 620, 623, 627, 628, 629, 630, 643, 644, 645, 648, 651, 710, 712, 713, 714, 725, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 781, 782, 783, 807, 813, 819, 821, 830, 837, 838, 840, 845, 851, 854, 856, 860, 863, 864, 868, 870, 876, 880, 885, 887, 894, 896, 901, 902, 906, 912, 970, 987, 992,

Montowania

(4)

583, 586, 611,

More

(21)

160, 176, 185, 208, 273, 306, 374, 376, 390, 401, 411, 426, 437, 439, 455, 468, 486, 491, 933, 944,

Most

(11)

160, 176, 218, 371, 485, 926, 1000,

Mother

(1)

944,

Motyw

(1)

621,

Motywacja

(1)

74,

Motywu

(1)

620,

Mount

(8)

167, 267, 287, 288, 289, 575, 582, 608,

Mow

(1)

945,

Mowy

(1)

951,

Mrconfig

(2)

821, 822,

MsgXXXXX

(1)

802,

Much

(4)

405, 483, 933, 965,

Multiple

(3)

433, 976,

Musi

(8)

551, 566, 644, 645, 655, 664, 1013,

Musia

(2)

935,

Musieli

(1)

96,

Musimy

(5)

607, 615, 863, 885, 896,

Musisz

(10)

47, 67, 141, 150, 268, 591, 664, 821, 894, 968,

Must

(10)

176, 251, 256, 258, 445, 458, 461, 464, 482, 1004,

Musz

(4)

7, 791, 792, 1012,

Mylive

(2)

340,

N

Naci

(1)

622,

Nacisn

(1)

1012,

Nad

(1)

1008,

Nadaj

(1)

83,

Nadal

(1)

336,

Nadana

(1)

28,

Nadawania

(1)

964,

Nadmiarowe

(1)

935,

Nadziej

(1)

11,

Nag

(1)

902,

Nagrany

(1)

840,

Nagrywanie

(1)

840,

Naiwnego

(1)

924,

Najbardziej

(3)

530, 733, 929,

Najbli

(1)

683,

Najcz

(1)

946,

Najlepiej

(3)

502, 648, 931,

Najlepsze

(1)

851,

Najlepszy

(1)

1010,

Najmniej

(2)

687, 698,

Najmniejszej

(1)

716,

Najnowsz

(1)

686,

Najnowsza

(1)

686,

Najnowsze

(1)

28,

Najnowszej

(2)

139, 817,

Najnowszy

(2)

128, 821,

Najnowszych

(2)

145, 157,

Najpierw

(10)

10, 677, 685, 726, 819, 827, 908, 920, 968,

Najprawdopodobniej

(1)

721,

Najprostszym

(2)

403, 883,

Najw

(1)

363,

Najwa

(1)

305,

Najwi

(3)

687, 901, 950,

Najwy

(1)

876,

Nak

(1)

586,

Nale

(64)

47, 59, 70, 117, 150, 154, 305, 323, 337, 343, 344, 355, 395, 408, 520, 524, 533, 537, 539, 550, 559, 574, 580, 583, 587, 591, 598, 643, 645, 651, 655, 667, 685, 713, 716, 721, 724, 728, 733, 734, 737, 738, 764, 770, 823, 830, 863, 914, 919, 923, 927, 935, 952, 970, 994, 1012,

Nam

(2)

860, 906,

NAME

(3)

628, 629, 630,

Name

(16)

181, 195, 196, 202, 219, 260, 371, 398, 406, 437, 439, 458, 675,

Named

(3)

293, 310, 458,

Names

(2)

378, 407,

Nanoszenie

(1)

46,

Nap

(1)

562,

Napisa

(3)

103, 677, 821,

Napisz

(6)

104, 664, 768, 769, 967, 969,

Napiszesz

(1)

935,

Napotkane

(1)

713,

Napotkano

(1)

698,

Naprawd

(1)

586,

Naprawi

(1)

722,

Naprawia

(1)

692,

Naprawianie

(1)

663,

Nara

(1)

591,

Narusza

(1)

902,

Naruszaj

(1)

964,

Narz

(17)

10, 28, 69, 70, 296, 297, 298, 305, 721, 722, 841, 843, 906,

Nas

(1)

615,

Nast

(52)

6, 9, 10, 11, 28, 61, 64, 67, 76, 86, 321, 336, 337, 339, 344, 347, 350, 363, 408, 510, 514, 522, 526, 533, 536, 570, 574, 576, 578, 583, 596, 599, 601, 603, 621, 626, 664, 667, 670, 677, 699, 801, 819, 864, 874, 880, 912,

Nasz

(7)

85, 581, 607, 845, 851, 867,

Nasze

(3)

97, 845, 864,

Naszej

(7)

685, 691, 867, 868, 870, 877, 912,

Naszych

(1)

9,

Naszym

(3)

860, 905, 906,

Native

(1)

944,

Natural

(1)

944,

Naturze

(1)

929,

Natychmiast

(1)

837,

Nauczy

(3)

10, 827, 833,

Naukowego

(1)

929,

Nawet

(10)

70, 560, 561, 565, 591, 648, 662, 877, 950, 952,

Nawias

(1)

768,

Nawiasach

(1)

64,

Nazw

(13)

28, 64, 536, 537, 548, 667, 784, 906, 970, 984, 987, 1016, 1017,

Nazwa

(3)

28, 560,

NAZWA

(1)

627,

Nazwami

(1)

589,

Nazwana

(1)

28,

Nazwane

(1)

336,

Nazwany

(1)

166,

Nazwie

(9)

22, 303, 312, 346, 563, 565, 566, 736, 880,

Nazww

(1)

601,

Nazwy

(7)

64, 329, 336, 400, 547, 791, 970,

Nazywa

(1)

910,

Nearby

(2)

371, 381,

Necessary

(5)

248, 450, 933, 939,

Need

(24)

180, 207, 230, 233, 234, 246, 273, 284, 289, 295, 371, 396, 412, 432, 434, 444, 457, 485, 486, 488, 494,

Needed

(7)

161, 167, 207, 286, 374, 476, 491,

Needing

(1)

479,

Needs

(8)

216, 242, 248, 286, 398, 405, 482,

Negative

(2)

486, 496,

Nego

(3)

6, 620, 845,

Nej

(2)

547, 583,

Nelson

(1)

42,

Net

(8)

250, 251, 273, 282, 387,

Netboot

(18)

11, 13, 84, 160, 169, 244, 245, 248, 250, 255, 274, 275, 281, 318, 325,

Netbooting

(5)

160, 249, 251, 256, 258,

Netdev

(2)

534, 535,

Netmask

(1)

260,

Network

(10)

160, 164, 188, 245, 251, 254, 258, 381, 387,

Neutralne

(1)

929,

New

(9)

177, 200, 205, 227, 265, 271, 398, 451, 488,

Next

(6)

190, 254, 260, 673, 818,

NFS

(7)

251, 256, 266, 267, 269, 271,

Nfs

(1)

268,

Nia

(2)

332, 829,

Niaj

(3)

117, 323, 1013,

Niania

(2)

363,

Nic

(1)

282,

Nich

(13)

69, 76, 154, 343, 363, 520, 524, 586, 587, 689, 823, 827, 970,

Nicy

(1)

505,

Nie

(119)

6, 7, 13, 59, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 82, 83, 84, 91, 95, 96, 99, 104, 105, 117, 139, 141, 154, 336, 344, 349, 360, 428, 460, 480, 524, 532, 558, 560, 562, 566, 574, 583, 586, 598, 613, 620, 634, 644, 645, 664, 665, 683, 689, 692, 694, 713, 716, 718, 721, 722, 724, 725, 728, 730, 734, 737, 738, 743, 744, 769, 782, 819, 830, 835, 851, 860, 863, 876, 901, 902, 906, 923, 924, 929, 949, 950, 953, 963, 970, 1010, 1013, 1015,

Niecierpliwych

(2)

8, 684,

Niedost

(1)

648,

Nieformaln

(1)

945,

Niego

(2)

326, 821,

Niej

(9)

339, 360, 364, 628, 662, 716, 733, 1006, 1008,

NIEJSZE

(1)

804,

Niejsze

(1)

305,

Niekt

(18)

7, 9, 13, 68, 312, 315, 368, 408, 530, 560, 591, 619, 630, 644, 882, 893, 901, 947,

Niemal

(1)

877,

Niemiecki

(1)

910,

Niemieckiego

(2)

551,

Niemo

(1)

1013,

Niemodyfikowane

(1)

502,

Nienaruszone

(1)

323,

Nienia

(2)

677,

Nienie

(2)

365, 603,

Nieniu

(1)

14,

Nieoficjalne

(1)

349,

Nieokre

(1)

622,

Niepo

(1)

784,

Niepopularnych

(1)

953,

Nieporozumie

(1)

927,

Niepowi

(2)

665, 929,

Niepowodzeniem

(1)

473,

Nieprzet

(3)

69, 1010, 1014,

Nieprzewidzianych

(1)

902,

Niesko

(2)

344, 877,

Niestandardowa

(1)

366,

Niestandardowe

(6)

154, 366, 441, 466, 581, 586,

Niestandardowego

(2)

454, 522,

Niestandardowo

(2)

101,

Niestandardowych

(6)

19, 141, 452, 456, 459, 586,

Niestandarkowe

(1)

463,

Nieuprzywilejowanego

(1)

7,

Niewielkie

(1)

110,

Niewielkiej

(1)

893,

Niewygodnych

(1)

931,

Niezale

(4)

304, 637, 644, 725,

Niezb

(1)

101,

Niezmienione

(1)

94,

Niezmienionego

(1)

92,

Niezmienionych

(1)

90,

Niezwykle

(1)

1008,

Nigdy

(1)

1015,

Nij

(1)

858,

Nik

(11)

13, 14, 194, 326, 558, 578, 615, 840, 885,

Nika

(9)

6, 206, 344, 514, 516, 560, 892, 894,

Nikach

(3)

84, 560, 840,

Niki

(2)

561, 562,

Nikt

(1)

336,

Niku

(10)

191, 199, 363, 561, 567, 569, 615, 643, 840, 893,

Nim

(5)

11, 566, 737, 830, 966,

Niniejszy

(1)

45,

Niono

(6)

67, 522, 609, 615, 657, 882,

Nionych

(1)

1006,

Noauto

(3)

342, 344, 855,

Nokogiri

(1)

48,

Non

(11)

95, 172, 349, 376, 377, 392, 415, 426, 427, 659, 944,

None

(5)

260, 361, 432, 895, 901,

Nopersistence

(1)

562,

Nor

(1)

177,

Normal

(3)

207, 470, 637,

Normally

(4)

176, 204, 233, 413,

Normalnej

(2)

99, 641,

Normalnie

(3)

315, 360, 642,

Normalny

(1)

637,

Normalnych

(1)

643,

Normalnym

(1)

724,

Normami

(1)

995,

Norodno

(2)

877, 925,

Nosi

(1)

615,

Not

(45)

160, 176, 177, 178, 195, 211, 219, 233, 248, 251, 290, 374, 379, 401, 405, 413, 415, 433, 442, 451, 457, 462, 482, 485, 488, 490, 496, 926, 933, 943, 944, 976, 1004,

Notable

(1)

472,

Notably

(1)

176,

Note

(11)

168, 198, 204, 228, 234, 246, 379, 401, 413, 488, 1002,

Notices

(1)

174,

Notification

(2)

177,

Now

(6)

186, 256, 336, 339, 596, 599,

Nowe

(3)

62, 154, 876,

Nowe linijki

(1)

1011,

Nowej

(5)

51, 789, 816, 868, 1012,

Nowsz

(1)

692,

Nowsze

(1)

28,

Nowszej

(1)

655,

Nowszy

(1)

116,

Nowy

(4)

64, 352, 677, 827,

Nowych

(2)

323, 827,

Nowym

(1)

336,

NTFS

(1)

565,

Null

(1)

573,

Number

(10)

176, 371, 398, 455, 467, 468, 470, 486, 941, 1000,

Numbering

(1)

973,

Numbers

(2)

467, 974,

Numer

(1)

105,

Numeru

(1)

522,

Numery

(1)

522,

Nych

(22)

25, 84, 119, 354, 358, 408, 500, 520, 524, 560, 585, 586, 587, 588, 633, 639, 663, 787, 789, 816, 945,

Nym

(3)

532, 591, 1008,

Nymi

(1)

363,

O

OAcquire

(1)

489,

Oba

(1)

154,

Obcinanie

(1)

80,

Obcym

(1)

949,

Obecnia

(1)

28,

Obecnie

(4)

691, 863, 906, 914,

Obecnych

(1)

104,

Obej

(2)

583, 732,

Obejmuj

(3)

154, 368, 698,

Obejmuje

(5)

6, 325, 645, 687, 877,

Obie

(1)

906,

Obj

(1)

885,

Objawu

(1)

732,

Obowi

(1)

71,

Obraz

(67)

6, 10, 13, 26, 95, 101, 110, 150, 151, 154, 166, 171, 238, 252, 291, 325, 326, 346, 347, 352, 354, 355, 360, 363, 621, 628, 637, 640, 645, 728, 799, 823, 827, 832, 833, 834, 837, 838, 840, 842, 843, 846, 848, 849, 851, 861, 864, 877, 879, 885, 889, 892, 893, 896, 898, 900, 902, 904, 905,

Obrazach

(2)

638, 645,

Obrazami

(2)

505,

Obrazem

(1)

900,

Obrazie

(10)

101, 480, 500, 504, 507, 623, 633, 639, 696, 901,

Obrazu

(54)

10, 11, 13, 101, 179, 189, 191, 194, 217, 221, 224, 232, 244, 301, 315, 332, 354, 363, 366, 382, 502, 518, 565, 572, 574, 576, 615, 616, 617, 619, 621, 626, 627, 629, 630, 641, 651, 685, 791, 840, 845, 850, 860, 867, 882, 894, 901,

Obrazy

(11)

84, 325, 346, 349, 633, 637, 789, 793, 796, 799,

Obs

(12)

51, 329, 400, 428, 547, 561, 565, 591, 620, 820, 821,

Obszar

(1)

28,

Obtained

(1)

190,

Obu

(3)

57, 154, 722,

Obwieszczenia

(1)

800,

Obwieszczeniem

(2)

797, 801,

Oby

(5)

68, 366, 502, 894, 901,

Occasionally

(2)

174, 215,

Ochot

(1)

354,

Oczy

(3)

71, 343, 868,

Oczyszcane

(1)

323,

Oczywi

(1)

876,

Odbudowa

(1)

694,

Odbywa

(2)

363, 530,

Odczytania

(1)

783,

Odczytu

(5)

326, 336, 558, 559, 560,

Oddzielnie

(1)

141,

Oddzielnym

(2)

637, 640,

Oddzielonych

(1)

555,

Odinstalowa

(1)

136,

Odkrycie

(1)

906,

Odmian

(1)

558,

Odmiany

(1)

927,

Odmienne

(1)

950,

Odmontowuj

(1)

576,

Odmontuj

(1)

611,

Odniesienia

(1)

929,

Odniesienie

(1)

733,

Odnosi

(6)

5, 14, 508, 634, 970,

Odnosz

(1)

966,

Odnoszenia

(1)

634,

Odpowiada

(1)

598,

Odpowied

(1)

104,

Odpowiedni

(5)

717, 737, 830, 843, 860,

Odpowiednich

(1)

906,

Odpowiednie

(6)

47, 154, 360, 639, 876,

Odpowiedniego

(7)

337, 526, 539, 637, 640, 737, 908,

Odpowiednim

(1)

522,

Odpowiednio

(3)

7, 539, 840,

Odpowiedz

(1)

104,

Odpowiedzi

(3)

500, 648,

Odpowiedzialny

(3)

307, 308, 718,

Odr

(2)

7, 14,

Odruchowo

(1)

71,

Odrzuci

(1)

658,

Odtworzenia

(1)

696,

Odtworzone

(1)

738,

Odtworzy

(4)

686, 698, 713, 726,

Odwied

(1)

346,

Odwo

(1)

931,

Odwrotnego

(1)

344,

Odwzorowuj

(1)

601,

Odzwierciedla

(2)

88, 845,

Odzyskiwania

(1)

83,

Oferuje

(1)

648,

Off

(3)

455, 485, 486,

Offer

(2)

433, 465,

Offered

(1)

432,

Official

(4)

172, 468, 804,

Offline

(1)

963,

Oficjaln

(1)

154,

Oficjalnego

(2)

634, 726,

Oficjalnie

(1)

28,

Oficjalny

(1)

23,

Oficjalnych

(2)

95, 738,

OFTC

(1)

104,

Often

(3)

162, 944, 959,

Ograniczenia

(1)

583,

Ograniczenie

(1)

562,

Ograniczy

(1)

784,

Oka

(1)

113,

Okaza

(2)

885, 978,

Oki

(3)

339, 400, 746,

Okre

(26)

6, 300, 303, 315, 385, 533, 537, 544, 546, 547, 561, 562, 599, 623, 637, 645, 655, 689, 830, 894, 912, 981, 1010,

Okresie

(1)

154,

Older

(2)

172, 405,

Omawia

(2)

305, 500,

Omit

(2)

485, 496,

Omitted

(1)

486,

Ona

(1)

931,

Once

(8)

160, 177, 196, 208, 241, 267, 371,

One

(52)

84, 97, 139, 161, 165, 170, 172, 202, 216, 233, 241, 284, 286, 290, 295, 335, 336, 364, 376, 411, 415, 417, 426, 437, 439, 455, 458, 467, 468, 476, 479, 486, 507, 514, 555, 586, 591, 622, 733, 816, 919, 926, 941, 944, 946, 1012,

Ones

(3)

378, 421, 926,

Oni

(2)

1008,

Only

(21)

168, 177, 209, 215, 292, 374, 376, 378, 379, 387, 407, 413, 421, 470, 486, 490, 494, 959, 962, 1002,

Onto

(1)

180,

Ony

(1)

945,

Onych

(1)

924,

Onym

(1)

364,

Oparciu

(1)

343,

Opartego

(3)

572, 638, 690,

Oparty

(1)

966,

Opartych

(2)

76, 128,

Opcj

(7)

336, 548, 567, 572, 615, 830, 896,

Opcja

(2)

555, 901,

Opcjami

(1)

337,

Opcje

(17)

315, 334, 336, 337, 341, 343, 360, 366, 548, 830,

Opcji

(25)

6, 51, 317, 319, 323, 336, 346, 350, 360, 487, 500, 530, 544, 574, 590, 626, 628, 644, 902,

Opcjonalnie

(2)

350, 613,

Opcjonalny

(1)

352,

Openssh

(1)

670,

Operacje

(2)

558, 559,

Operacyjny

(2)

13, 86,

Operate

(1)

482,

Operating

(5)

164, 165, 168, 254, 804,

Operational

(2)

174,

Opiekunem

(2)

96, 100,

Opiera

(1)

27,

Opis

(2)

357, 906,

Opisane

(2)

581, 662,

Opisanego

(1)

514,

Opisanej

(1)

641,

Opisano

(9)

532, 539, 648, 829, 830, 840, 846, 848, 851,

Opisany

(1)

840,

Opisanych

(1)

562,

Opisie

(1)

550,

Opisowy

(1)

940,

Opisuje

(1)

6,

Opisywa

(4)

627, 628, 629, 630,

Opotliwie

(1)

366,

Opr

(2)

408, 561,

Opracowana

(1)

128,

Opraw

(1)

301,

Oprogramowania

(4)

5, 9, 28, 332,

Oprogramowanie

(1)

850,

Oprze

(1)

346,

Opt

(1)

444,

Optical

(3)

160, 190, 233,

Option

(18)

176, 260, 374, 378, 421, 437, 439, 483, 488, 490, 549,

Optional

(1)

168,

Options

(33)

169, 176, 185, 208, 251, 293, 361, 371, 379, 381, 387, 390, 470, 476, 479, 488, 489, 490, 491, 548, 894, 895, 901,

Optycznych

(1)

840,

Optymalizacje

(1)

894,

Optymalizacji

(1)

894,

Opu

(1)

352,

Opublikowanej

(2)

345, 823,

Opublikowany

(2)

964, 966,

Oraz

(10)

143, 336, 500, 555, 687, 716, 737, 850, 903, 919,

Order

(7)

207, 230, 287, 293, 412, 482, 804,

Ordinal

(1)

974,

Org

(48)

104, 129, 147, 157, 180, 228, 245, 260, 342, 348, 351, 352, 392, 440, 488, 669, 671, 673, 675, 793, 796, 799, 804, 807, 808, 810, 812, 813, 815, 822,

Original

(2)

999, 1004,

Oryginalne

(1)

1012,

Oryginalnej

(1)

1008,

Oryginalnych

(1)

1012,

Osi

(9)

366, 536, 583, 648, 683, 722, 728, 902,

Osob

(1)

732,

Osobistych

(1)

151,

Osobn

(1)

665,

OSOBNEJ

(1)

804,

Osobno

(1)

665,

Osobnych

(1)

59,

Osoby

(1)

931,

Ostatecznego

(1)

696,

Ostatecznie

(1)

816,

Ostatnie

(1)

798,

Ostatniego

(1)

799,

Ostatniej

(1)

561,

Ostatnim

(2)

363, 524,

Ostrzega

(1)

902,

Ostrzegamy

(1)

945,

Oszcz

(5)

868, 901, 934,

Osze

(1)

59,

Oszenia

(1)

737,

Oszeniem

(2)

728, 732,

Oszone

(1)

734,

Oszonych

(1)

105,

Otaczaj

(1)

781,

Other

(21)

161, 176, 183, 233, 284, 290, 311, 387, 448, 479, 491, 494, 669, 822, 926, 944, 960, 965, 1000, 1004,

Others

(1)

494,

Otherwise

(2)

207, 228,

Oto

(3)

530, 567, 572,

Otrzymujesz

(1)

732,

Otwarcia

(1)

992,

Otwieramy

(1)

601,

Our

(4)

172, 204, 258,

Ourselves

(1)

379,

Out

(2)

486, 956,

Outages

(1)

174,

Output

(2)

195, 976,

Over

(4)

245, 371, 468, 944,

Overrides

(1)

488,

Overview

(1)

160,

Overwrite

(1)

196,

Overwritten

(1)

205,

Owa

(8)

656, 945, 949, 950, 981, 987,

Owe

(4)

148, 363, 548, 667,

Owej

(1)

882,

Owie

(1)

969,

Own

(11)

172, 177, 178, 286, 371, 387, 442, 443, 444, 1000,

Ownik

(2)

942, 945,

Ownika

(1)

946,

Owo

(2)

896, 914,

Owych

(1)

45,

Owym

(1)

657,

Oznacza

(6)

150, 591, 622, 935, 950, 1010,

Oznaczonej

(1)

588,

Oznaczony

(1)

105,

P

Package

(63)

218, 219, 228, 229, 230, 263, 290, 311, 390, 398, 401, 404, 406, 411, 412, 415, 417, 418, 419, 421, 430, 435, 437, 439, 442, 457, 467, 472, 485, 486, 495, 496, 497, 595, 646, 844, 859, 870, 871, 881, 886, 897, 913,

Packages

(92)

155, 231, 311, 346, 361, 371, 374, 387, 390, 391, 398, 405, 411, 413, 415, 417, 418, 419, 430, 434, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 450, 451, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 464, 465, 467, 468, 472, 483, 485, 486, 494, 651, 881, 913,

Paczce

(1)

651,

Paczek

(2)

154, 984,

Paczk

(3)

125, 130, 132,

Paczki

(2)

139, 154,

Pae

(7)

342, 438, 855, 860, 881, 901,

Page

(5)

176, 177, 470, 493,

Pages

(6)

208, 361, 488, 490, 804,

Pakiecie

(3)

22, 303, 641,

Pakier

(1)

315,

Pakiet

(78)

80, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 128, 148, 151, 154, 268, 299, 302, 303, 323, 324, 328, 366, 369, 370, 397, 399, 400, 403, 408, 410, 414, 416, 420, 449, 452, 456, 459, 473, 474, 500, 512, 522, 594, 638, 644, 692, 695, 696, 717, 723, 730, 737, 738, 821, 823, 834, 858, 867, 868, 870, 880, 883, 885, 894, 901, 902, 912, 914,

Pakietami

(3)

363, 799,

Pakietem

(1)

721,

Pakietu

(23)

96, 100, 157, 319, 323, 368, 372, 429, 473, 474, 522, 527, 530, 548, 589, 692, 718, 722, 725, 736, 737,

Pakiety

(35)

15, 47, 81, 94, 97, 99, 101, 141, 154, 346, 364, 400, 408, 463, 466, 500, 502, 512, 520, 641, 696, 724, 834, 845, 860, 880, 882, 896, 905, 912,

Pami

(31)

13, 14, 67, 70, 117, 355, 520, 550, 560, 581, 583, 589, 591, 615, 645, 655, 676, 714, 738, 799, 868, 885, 892, 893, 901, 914, 923, 935, 970, 992,

Pane

(3)

290,

Par

(1)

731,

Paradygmatu

(1)

559,

Paragraphs

(2)

941, 999,

Parameters

(2)

177, 185,

Parametr

(13)

344, 360, 547, 555, 562, 578, 588, 766,

Parametrami

(2)

360, 596,

Parametrem

(1)

588,

Parametru

(5)

13, 535, 544, 561, 587,

Parametry

(6)

24, 548, 553, 596, 912,

Parent

(1)

586,

Part

(2)

376, 933,

Parted

(1)

200,

Particular

(4)

176, 371, 411, 432,

Partition

(9)

169, 195, 200, 202, 205, 241,

PARTITION

(2)

202, 203,

Partitioning

(1)

200,

Partitions

(3)

169, 204,

Parts

(1)

165,

Party

(2)

444, 450,

Partycj

(8)

570, 580, 596, 599, 601, 615,

Partycja

(3)

563, 567, 598,

Partycjach

(1)

587,

Partycje

(2)

587, 591,

Partycji

(12)

565, 580, 581, 587, 588, 589, 591, 598, 609, 613,

Pass

(1)

488,

Passed

(1)

185,

Passphrase

(1)

600,

Passwd

(2)

539,

Password

(1)

280,

Passwords

(1)

496,

Pasuje

(1)

716,

Patch

(1)

732,

Patches

(1)

678,

PATH

(1)

293,

Path

(3)

250, 251, 509,

Patience

(1)

273,

Patient

(1)

177,

Patrz

(7)

13, 555, 656, 692, 710, 880,

Pattern

(1)

418,

Pbuilder

(1)

151,

PDF

(1)

51,

Pdf

(1)

56,

People

(1)

381,

Per

(1)

488,

Perfectly

(2)

937, 1002,

Perfekcji

(1)

683,

Perform

(2)

180, 856,

Performance

(1)

213,

Performed

(1)

246,

Performing

(1)

482,

Performs

(1)

248,

Perhaps

(3)

161, 295, 371,

Persistance

(1)

572,

Persistence

(63)

6, 168, 360, 557, 560, 561, 562, 566, 567, 568, 571, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 596, 597, 605, 606, 609, 610, 615,

Personal

(1)

1000,

Personalizacja

(1)

531,

Personalizacji

(1)

877,

Perspektywie

(1)

1010,

Pewien

(1)

737,

Pewne

(1)

658,

Pewnego

(1)

789,

Pewnie

(1)

315,

Pewnych

(3)

502, 562, 894,

Pewnym

(1)

789,

Pewnymi

(2)

919, 994,

Philosophy

(1)

450,

Physical

(1)

275,

Piat

(1)

36,

Piece

(2)

169, 254,

Pierwsz

(1)

880,

Pierwsza

(2)

664, 852,

Pierwsze

(3)

179, 834, 860,

Pierwszego

(2)

583, 945,

Pierwszej

(4)

334, 587, 656, 664,

Pierwszy

(5)

69, 833, 867, 967, 969,

Pierwszych

(2)

863, 864,

Pierwszym

(3)

354, 363, 599,

Pikseli

(1)

621,

Pin

(9)

486, 494, 495, 496, 497,

Pinning

(7)

371, 396, 468, 486, 492, 493,

Pionowy

(1)

51,

Pisane

(1)

1016,

Pisania

(2)

900, 919,

Pisanie

(2)

677, 952,

Pisanych

(1)

784,

Pismo

(1)

929,

Pisowni

(2)

970,

Pisz

(3)

663, 664, 927,

Place

(3)

207, 398, 415,

Placed

(3)

387, 396, 413,

Planning

(1)

432,

Planuje

(1)

716,

Plastr

(1)

677,

Platform

(1)

150,

Platformach

(1)

630,

Player

(1)

875,

Please

(5)

174, 177, 490, 493, 804,

Pleased

(1)

804,

Plik

(63)

14, 26, 51, 63, 66, 67, 71, 153, 323, 325, 326, 327, 336, 363, 366, 502, 503, 507, 508, 514, 524, 533, 542, 551, 560, 564, 565, 566, 572, 574, 576, 579, 580, 581, 587, 603, 605, 609, 621, 623, 639, 641, 648, 677, 713, 821, 830, 876, 902, 1010, 1012,

Plikach

(1)

312,

Plikami

(4)

365, 586, 1008,

Pliki

(35)

14, 47, 63, 64, 149, 154, 303, 336, 337, 343, 364, 366, 394, 500, 502, 503, 504, 507, 508, 512, 514, 516, 520, 526, 587, 620, 651, 868, 876,

Plikowi

(1)

71,

Pliku

(14)

13, 69, 303, 343, 565, 574, 580, 583, 586, 589, 639, 643, 648,

Plow

(1)

264,

Plug

(2)

195, 295,

Plugdev

(2)

534, 535,

Plugging

(1)

195,

Pna

(2)

319, 363,

Pne

(7)

84, 103, 139, 143, 514, 525, 860,

Pnej

(2)

337, 344,

Png

(1)

621,

Pnie

(21)

10, 64, 67, 321, 336, 339, 522, 576, 578, 583, 599, 601, 621, 664, 677, 819, 864, 880, 912,

Pnienie

(1)

366,

Pnowych

(1)

1021,

Pnych

(3)

76, 648, 807,

Pnym

(4)

11, 28, 363, 603,

Pobierana

(1)

721,

Pobierania

(1)

868,

Pobieranie

(3)

6, 171, 638,

Pobierz

(1)

668,

Pobra

(2)

641, 830,

Pobrania

(1)

45,

Pobrano

(1)

637,

Pochodne

(1)

622,

Pochodnych

(1)

619,

Pochodz

(2)

117, 738,

Pochodzenia

(1)

945,

Pocz

(17)

10, 64, 327, 332, 336, 663, 720, 721, 722, 880, 901, 906, 992, 1008, 1010,

Poczty

(1)

103,

Pod

(7)

10, 87, 526, 599, 887, 919, 994,

Poda

(2)

352, 687,

Podano

(1)

555,

Podanych

(1)

1018,

Podawania

(1)

360,

Podczas

(46)

6, 51, 315, 343, 344, 359, 360, 363, 382, 386, 408, 429, 469, 521, 526, 528, 529, 539, 541, 544, 559, 560, 562, 583, 621, 623, 626, 634, 648, 696, 720, 723, 737, 770, 830, 838, 879, 919, 1010,

Podejrzanych

(1)

1006,

Podgl

(1)

47,

Podj

(2)

591, 927,

Podkatalog

(2)

303, 583,

Podkatalogach

(3)

366, 713, 876,

Podkatalogiem

(1)

586,

Podkatalogu

(2)

303, 312,

Podkr

(3)

478, 882, 896,

Podmienione

(1)

507,

Podobne

(2)

305, 910,

Podobnego

(1)

734,

Podobnie

(1)

949,

Podobny

(3)

514, 623, 651,

Podobnych

(2)

302, 931,

Podpisywania

(1)

395,

Podr

(33)

4, 5, 6, 9, 10, 11, 28, 45, 47, 51, 67, 148, 223, 319, 323, 327, 522, 530, 555, 562, 581, 586, 589, 648, 667, 868, 964,

Podrz

(1)

924,

Podstaw

(5)

10, 11, 694, 833, 894,

Podstawie

(1)

336,

Podstawowe

(1)

834,

Podstawowy

(1)

721,

Podstawowych

(1)

99,

Podstawowym

(1)

103,

Podstawy

(3)

6, 158, 159,

Podsumowanie

(2)

664, 713,

Podsumujmy

(1)

615,

Podzbior

(1)

744,

Podzbiorami

(1)

408,

Podzielone

(5)

154, 360, 368, 919,

Podzielony

(1)

363,

Poedit

(3)

63, 66, 70,

Pogrubienia

(1)

979,

Poinstruuj

(1)

154,

Point

(6)

383, 417, 933, 941, 956, 962,

Poj

(1)

302,

Pojawi

(5)

104, 516, 721, 724, 1012,

Pojawia

(1)

719,

Pojawiaj

(1)

1012,

Pojedynczej

(3)

154, 334, 931,

Pojedynk

(1)

336,

Pokazano

(1)

344,

Pokazanych

(1)

877,

Pola

(4)

627, 628, 629, 630,

Pole

(5)

627, 628, 629, 630, 719,

Polecamy

(1)

710,

Polecane

(1)

882,

Polece

(8)

7, 70, 304, 334, 337, 360, 547, 987,

Polecenia

(28)

7, 145, 154, 238, 252, 300, 305, 321, 323, 337, 344, 364, 366, 500, 520, 522, 524, 544, 570, 710, 713, 714, 736, 801,

Poleceniach

(1)

524,

Polecenie

(14)

67, 307, 308, 309, 320, 321, 322, 336, 337, 344, 819, 868, 970,

Poleceniem

(1)

524,

Poleceniom

(1)

518,

Poleceniu

(1)

910,

Policy

(1)

486,

Poligon

(1)

819,

Politycznie

(1)

930,

Pom

(8)

69, 337, 626, 628, 698, 906, 947, 949,

Pomaga

(1)

69,

Pomi

(1)

1019,

Pomin

(1)

480,

Pomini

(5)

11, 896, 901,

Pomoc

(14)

13, 66, 400, 502, 526, 580, 583, 638, 683, 728, 877, 879, 902, 945,

Pomocne

(3)

70, 728, 946,

Pomocnik

(1)

400,

Pomocy

(3)

6, 548, 737,

Pomog

(1)

827,

Pomys

(4)

70, 301, 713, 968,

Ponad

(1)

336,

Ponadto

(5)

323, 337, 583, 726, 734,

Poni

(4)

145, 547, 598, 801,

Poniewa

(10)

51, 154, 305, 689, 732, 733, 816, 845, 851, 876,

Ponownego

(2)

25, 868,

Ponownie

(16)

334, 336, 354, 578, 583, 795, 846, 867, 868, 872, 876, 882, 885, 896, 947,

Pool

(1)

415,

Poor

(1)

213,

Pope

(4)

664, 677, 1013,

Popierasz

(1)

952,

Popraw

(1)

967,

Poprawek

(1)

92,

Poprawi

(1)

68,

Poprawk

(1)

821,

Poprawki

(2)

656, 679,

Poprawnie

(1)

692,

Poprawny

(1)

930,

Poprosi

(1)

615,

Poprzedniej

(2)

336, 868,

Poprzedzone

(2)

7, 912,

Poprzez

(10)

7, 123, 360, 500, 547, 648, 651, 716, 851, 894,

Popularnych

(1)

530,

Popularnym

(1)

851,

Populated

(1)

381,

Por

(5)

101, 141, 782, 900, 901,

Porad

(1)

148,

Poradnik

(1)

70,

Poradzi

(1)

334,

Porozumieniu

(2)

96, 100,

Portable

(2)

160, 233,

Portu

(1)

887,

Porusza

(1)

819,

Pory

(2)

583, 615,

Porz

(1)

59,

Posegmentowanych

(1)

51,

Posiada

(3)

86, 303, 596,

Posiadacza

(1)

655,

Posiadaj

(1)

77,

POSIX

(2)

113, 744,

Posk

(1)

912,

Possibilities

(1)

371,

Possible

(10)

202, 287, 292, 293, 956, 960, 962, 965, 999, 1004,

Possibly

(2)

167, 169,

Post

(1)

9,

Posta

(2)

807, 813,

Postaci

(2)

522, 546,

Postara

(1)

927,

Postarasz

(1)

719,

Postoju

(1)

28,

Postrzegana

(1)

634,

Posz

(1)

840,

Poszczeg

(4)

304, 323, 950, 987,

Poszukaj

(1)

732,

Poszukiwaniu

(2)

685, 712,

Pot

(5)

63, 1008,

Potem

(1)

611,

Potencjalnych

(1)

769,

Potentially

(1)

960,

Potocznej

(1)

951,

Potrzeb

(5)

349, 354, 520, 619, 893,

Potrzeba

(2)

151, 334,

Potrzebne

(6)

14, 47, 321, 507, 697, 728,

Potrzebowa

(2)

588, 699,

Potrzebuje

(1)

589,

Potrzebujemy

(2)

100, 795,

Potrzebujesz

(7)

586, 737, 819, 829, 850, 931,

Potwierdza

(1)

867,

Poufne

(1)

591,

Pow

(5)

113, 148, 339, 400, 746,

Powa

(1)

696,

POWA

(1)

804,

Powane

(1)

512,

Powe

(1)

987,

Powerdev

(2)

534, 535,

Powie

(2)

721, 724,

Powiedzie

(1)

692,

Powiedzmy

(1)

581,

Powinien

(1)

581,

Powiniene

(1)

821,

Powinni

(4)

920, 995, 996, 1015,

Powinno

(7)

334, 627, 628, 629, 630, 676, 716,

Powinny

(10)

303, 400, 544, 561, 664, 738, 901, 929, 970, 1016,

Powitalnym

(1)

622,

Powod

(1)

337,

Powodowa

(1)

696,

Powodu

(1)

536,

Powoduje

(5)

690, 981, 984, 987, 990,

Powodzeniem

(1)

474,

Powolne

(1)

83,

Powrotu

(1)

11,

Powstrzyma

(1)

344,

Powtarzalny

(2)

694, 724,

Powy

(5)

117, 154, 344, 641, 900,

Poza

(7)

81, 363, 500, 524, 692, 885, 963,

Poziomu

(3)

321, 645, 876,

Pozosta

(6)

66, 199, 305, 569, 827, 877,

Pozostaje

(1)

323,

Pozostawi

(1)

101,

Pozostawiaj

(1)

664,

Pozostawiamy

(1)

845,

Pozostawieniem

(1)

893,

Pozwala

(4)

25, 500, 648,

Pozwalaj

(2)

500, 518,

Pozwoli

(4)

157, 503, 504, 588,

Prac

(6)

47, 61, 65, 588, 935, 995,

Pracowa

(3)

101, 667, 896,

Practice

(1)

421,

Pracuj

(2)

789, 1008,

Pracujesz

(1)

819,

Pracy

(12)

59, 70, 101, 354, 530, 787, 816, 817, 882, 934, 947, 1010,

Pragnienie

(1)

845,

Praktyk

(2)

71, 947,

Praktyki

(1)

851,

Praw

(2)

7, 655,

Prawami

(1)

966,

Prawdopodobn

(1)

715,

Prawdopodobne

(1)

732,

Prawdopodobnie

(4)

722, 730, 733, 876,

Prawdziwym

(1)

728,

Prawid

(4)

548, 882, 896, 914,

Prawie

(2)

117, 1013,

Pre

(2)

286,

Prebuilt

(3)

162, 172, 209,

Preceded

(1)

1000,

Predefined

(3)

405,

Predict

(1)

387,

Pref

(4)

396, 493, 495,

Prefer

(2)

292, 371,

Preferable

(1)

941,

Preferences

(6)

396, 468, 493, 496,

Preferowanego

(1)

830,

Preferowanym

(1)

905,

Preferred

(1)

472,

Prefiksem

(1)

522,

Prefix

(1)

421,

Prefixed

(1)

406,

Preinstalowany

(1)

558,

Prekompilowane

(2)

349, 799,

Prekompilowanych

(3)

101, 171, 346,

Prekompilownego

(1)

101,

Prekonfiguracja

(1)

364,

Premier

(1)

154,

Prepare

(1)

190,

Prepared

(3)

195, 432, 483,

Preparer

(1)

628,

Prescribed

(1)

458,

Preseed

(8)

526, 639, 643, 648, 649,

Preseeding

(4)

364, 500, 525, 647,

Present

(2)

240, 430,

Presented

(1)

208,

Presenting

(1)

169,

Press

(1)

208,

Presume

(1)

933,

Prevent

(3)

176, 486, 496,

Previous

(4)

196, 234, 246, 933,

Previously

(1)

169,

Primarily

(1)

379,

Priorities

(1)

496,

Priority

(9)

417, 419, 486, 494, 495, 497, 881, 913,

Priorytetowe

(1)

912,

Private

(4)

588, 589,

Privately

(1)

451,

Privileges

(1)

290,

Problem

(7)

204, 685, 686, 716, 726, 732, 906,

Problematyczne

(1)

586,

Problems

(2)

174, 956,

Problemu

(2)

696, 698,

PROBLEMY

(1)

804,

Problemy

(4)

688, 691, 692, 696,

Procedur

(1)

667,

Procedura

(1)

591,

Procedury

(6)

596, 785, 786, 787, 919, 954,

Procent

(1)

923,

Proces

(4)

323, 363, 615, 639,

Process

(4)

160, 188, 311, 976,

Processed

(1)

412,

Processes

(1)

273,

Processor

(2)

218, 219,

Procesu

(3)

20, 648, 710,

Produce

(3)

417, 804, 976,

Produced

(1)

162,

Produces

(1)

804,

Produkcji

(1)

500,

Produkowa

(1)

945,

Produktami

(1)

343,

Profile

(1)

845,

Program

(7)

25, 195, 219, 254, 467, 620, 1017,

Programie

(2)

619, 643,

Programs

(1)

1000,

Programu

(4)

620, 637, 640, 885,

Programy

(3)

618, 620, 642,

Project

(5)

286, 405, 804,

Projects

(4)

379, 411, 965,

Projekt

(17)

5, 15, 45, 72, 73, 76, 346, 379, 652, 657, 736, 787, 807, 823, 850,

Projektem

(1)

87,

Projektu

(8)

45, 103, 653, 654, 656, 807, 817, 823,

Projekty

(2)

77, 588,

Promisc

(1)

280,

Prompt

(3)

169, 209, 624,

Prompted

(1)

496,

Prone

(1)

310,

PROOF

(4)

51, 52,

Proper

(1)

443,

Properly

(1)

233,

Proponuje

(1)

924,

Proposed

(1)

959,

Propozycje

(1)

45,

Proprietary

(1)

450,

Prosimy

(4)

104, 656, 662, 726,

Proste

(3)

221, 337, 352,

Prostszej

(1)

716,

Prostu

(7)

349, 507, 508, 537, 570, 910, 912,

Prosty

(2)

581, 833,

Prostych

(1)

877,

Prosz

(14)

45, 145, 505, 527, 555, 634, 694, 698, 722, 728, 732, 803, 927,

Protocol

(2)

254, 807,

Provide

(5)

207, 485, 488, 959, 960,

Provided

(3)

178, 216, 483,

Provides

(2)

379, 418,

Providing

(1)

174,

Provision

(2)

176, 434,

Prowadzi

(1)

902,

Prowadzona

(1)

28,

Proxy

(9)

371, 475, 476, 477, 726,

Prwa

(1)

574,

Prywatnych

(1)

588,

Przeanalizuj

(1)

522,

Przebiega

(1)

641,

Przebuduj

(1)

693,

Przechowuj

(1)

336,

Przechowuje

(2)

303, 337,

Przechowywa

(2)

587,

Przechowywana

(2)

334, 337,

Przechowywane

(8)

366, 561, 583, 591, 793, 796, 837,

Przechowywania

(1)

588,

Przechowywany

(2)

105, 326,

Przecinkami

(2)

546, 555,

Przeciwie

(2)

305, 863,

Przeczyta

(4)

11, 920, 995, 996,

Przeczytaj

(4)

10, 527, 639,

Przeczytaniu

(1)

337,

Przed

(22)

9, 28, 47, 67, 71, 154, 323, 524, 586, 603, 686, 728, 732, 737, 803, 817, 819, 864, 901, 927, 955,

Przede

(3)

6, 68, 953,

Przedroskiem

(2)

763, 767,

Przedrostka

(1)

764,

Przedrostkiem

(3)

539, 765, 912,

Przedstawi

(1)

698,

Przegl

(14)

10, 67, 296, 297, 298, 358, 588, 841, 842, 843, 845, 967, 970,

Przej

(2)

817, 821,

Przejd

(2)

10, 354,

Przejdzmy

(1)

598,

Przejrze

(3)

47, 141, 555,

Przejrzenie

(1)

11,

Przejrzyj

(1)

45,

Przekaza

(1)

803,

Przekazania

(1)

366,

Przekazywa

(1)

343,

Przekazywanie

(1)

487,

Przekracza

(1)

664,

Przeniesione

(1)

799,

Przeno

(2)

6, 591,

Przer

(1)

971,

Przes

(3)

97, 713, 736,

Przestarza

(1)

696,

Przestrogi

(1)

175,

Przestrzegaj

(1)

596,

Przestrzeni

(4)

199, 569, 893, 902,

Przeszukane

(1)

562,

Przet

(13)

61, 63, 64, 67, 69, 935, 995, 1008, 1010, 1012, 1013,

Przetestowa

(1)

424,

Przetestowali

(1)

864,

Przetestowania

(2)

86, 225,

Przetestuj

(3)

848, 874, 955,

Przetrwaj

(2)

558, 560,

Przetrzymuj

(1)

712,

Przetwarzania

(2)

68, 507,

Przetwarzanie

(1)

507,

Przewidujemy

(1)

860,

Przewidzianych

(2)

520, 524,

Przewidzie

(1)

596,

Przewijaj

(1)

68,

Przewodnik

(2)

916, 917,

Przez

(65)

5, 7, 13, 14, 28, 47, 49, 53, 80, 101, 103, 105, 128, 151, 154, 157, 325, 332, 343, 345, 346, 350, 360, 385, 403, 502, 507, 512, 514, 526, 530, 532, 541, 548, 555, 562, 567, 587, 615, 638, 643, 645, 647, 672, 799, 823, 876, 880, 885, 896, 900, 902, 905, 945,

Przeznaczone

(1)

336,

Przodu

(1)

819,

Przy

(21)

51, 329, 334, 337, 352, 522, 548, 566, 585, 628, 710, 716, 738, 799, 801, 819, 838, 885, 894, 994,

Przychodzi

(1)

946,

Przyczyn

(1)

97,

Przyczyni

(1)

821,

Przyczynianie

(1)

45,

Przydatna

(1)

560,

Przydatne

(3)

6, 591, 885,

Przydatny

(1)

141,

Przygotowa

(3)

567, 677, 906,

Przygotowania

(1)

363,

Przygotowanie

(1)

6,

Przygotowuj

(1)

628,

Przyj

(1)

945,

Przyjaci

(4)

949, 1006,

Przyjaciele

(2)

948, 1005,

Przyjazny

(1)

644,

Przyjaznych

(1)

953,

Przyjmuje

(1)

555,

Przyjrze

(2)

817, 927,

Przyk

(78)

6, 10, 99, 151, 303, 315, 323, 336, 338, 339, 341, 344, 347, 349, 360, 364, 403, 422, 424, 508, 514, 520, 524, 533, 551, 553, 555, 567, 572, 574, 581, 585, 588, 598, 601, 607, 622, 645, 648, 667, 677, 743, 744, 768, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 833, 842, 845, 850, 877, 879, 883, 885, 893, 894, 902, 904, 957, 958, 978, 1012, 1018,

Przynajmniej

(4)

9, 699, 896, 945,

Przypadek

(2)

716, 725,

Przypadk

(4)

553, 587, 827, 877,

Przypadkach

(1)

722,

Przypadkiem

(1)

586,

Przypadkowo

(1)

344,

Przypadku

(12)

59, 104, 355, 547, 598, 620, 689, 726, 830, 837, 905, 958,

Przypinanie

(1)

692,

Przypisane

(3)

336, 555,

Przypisany

(1)

105,

Przypisuje

(1)

336,

Przypisywania

(1)

770,

Przypiszemy

(1)

737,

Przypnij

(1)

692,

Przypominamy

(1)

912,

Przyrostek

(1)

352,

Przyrostkiem

(2)

520, 524,

Przyspieszy

(1)

830,

Przytniemy

(1)

894,

Przytocz

(1)

775,

Przywr

(1)

692,

Przywracaj

(1)

851,

Pseudo

(2)

718, 737,

Pub

(2)

669,

Publiczny

(1)

668,

Publikuje

(1)

823,

Published

(1)

172,

Publisher

(1)

629,

Puj

(28)

6, 9, 11, 61, 76, 86, 347, 350, 360, 408, 510, 514, 526, 533, 536, 570, 574, 596, 599, 626, 667, 670, 699, 762, 801, 912, 946,

Puje

(1)

725,

Pull

(2)

819,

Pulpit

(3)

431, 860, 903,

Pulpitem

(2)

904, 905,

Pulpitu

(4)

644, 645, 845, 914,

Punkt

(4)

5, 583, 586, 611,

Punktu

(1)

76,

Punty

(1)

586,

Purge

(1)

323,

Purpose

(1)

233,

Purposes

(3)

161, 439, 488,

Push

(2)

67, 680,

Pushes

(1)

659,

Puste

(1)

555,

Pusty

(2)

664,

PXE

(3)

169, 207, 258,

Pxelinux

(4)

169, 254, 255, 260,

Pyta

(1)

525,

Pytania

(2)

500, 648,

Pytanie

(1)

104,

Python

(1)

114,

Pythona

(1)

703,

Q

Qemu

(14)

219, 220, 242, 277, 278, 279, 280, 282, 840,

QEMU

(3)

217, 218, 242,

qemu kvm

(3)

218, 219,

qemu utils

(1)

219,

Questions

(1)

174,

Quick

(2)

161, 406,

Quite

(1)

944,

QWERTY

(1)

555,

R

Raczej

(3)

690, 716, 945,

Rad

(1)

945,

Radzenie

(1)

333,

Radzi

(1)

586,

RAM

(7)

167, 168, 212, 560, 885,

Ram

(1)

293,

Ramach

(3)

21, 691, 823,

Ramdisk

(3)

262, 284, 446,

Ramdysku

(1)

561,

Ramfs

(1)

327,

Range

(2)

260, 405,

Raporcie

(1)

733,

Raport

(5)

683, 699, 718, 737,

Raportem

(1)

698,

Raportu

(2)

686, 716,

Ratunkowy

(1)

347,

Raz

(2)

814, 848,

Razem

(8)

11, 100, 343, 355, 621, 789, 912, 946,

Razie

(2)

945, 1006,

Razu

(2)

514, 821,

Razy

(1)

683,

Reach

(1)

553,

Reachable

(1)

387,

Read

(3)

168, 310, 493,

Reader

(2)

1002, 1004,

Readers

(3)

933, 941, 959,

Ready

(5)

164, 188, 209, 241,

Real

(1)

292,

Really

(1)

275,

Rebase

(1)

819,

Rebuild

(1)

248,

Recall

(1)

381,

Receive

(1)

177,

Recommend

(1)

485,

Recommended

(11)

212, 361, 371, 443, 483, 485, 486, 496, 976,

Recommends

(14)

484, 485, 486, 496, 881, 886, 895, 896, 897, 901,

Reconfigure

(1)

264,

Redakcyjny

(2)

916, 917,

Rednictwem

(1)

13,

Rednio

(8)

6, 103, 134, 151, 360, 656, 722, 840,

Redystrybucji

(1)

966,

Refer

(3)

162, 195, 292,

Reference

(1)

361,

Reflect

(3)

177, 405, 1004,

Refrain

(1)

1000,

Refresh

(1)

177,

Regarding

(1)

451,

Regardless

(1)

180,

Regeneracji

(1)

868,

Region

(1)

381,

Regionalne

(3)

6, 544, 547,

Regionalnych

(3)

368, 714, 894,

Rego

(2)

550, 717,

Regu

(1)

154,

Regulacj

(1)

500,

Regular

(1)

293,

Rej

(2)

27, 364,

Rekomendowanych

(1)

883,

Rekurencji

(1)

344,

Relate

(1)

215,

Related

(2)

371, 411,

Release

(8)

374, 488, 490, 495, 804,

Released

(1)

804,

Releases

(2)

172,

Relevant

(1)

467,

Remaining

(1)

200,

Remember

(2)

205, 443,

Removable

(1)

164,

Remove

(3)

248, 430, 450,

Removed

(1)

430,

Removing

(1)

663,

Replace

(1)

405,

Replicated

(1)

381,

Reportbug

(1)

736,

Repositories

(6)

371, 390, 467, 468,

Repository

(15)

172, 390, 391, 393, 396, 398, 443, 444, 450, 455, 464, 465, 807, 813,

Repozytori

(6)

667, 807, 817, 820, 821,

Repozytoria

(1)

389,

Repozytoriach

(2)

656, 657,

Repozytoriium

(1)

463,

Repozytorium

(27)

95, 97, 120, 123, 124, 142, 143, 145, 157, 346, 347, 352, 354, 395, 454, 657, 667, 805, 806, 823, 864,

Request

(1)

254,

Require

(1)

290,

Required

(3)

160, 448, 476,

Requirements

(3)

218, 284, 445,

Requires

(2)

212, 290,

Rescue

(5)

209, 295, 348,

Reserved

(1)

1000,

Resides

(1)

254,

Resolution

(1)

228,

Resolve

(1)

174,

Respect

(1)

432,

Respectively

(2)

251, 438,

Respects

(1)

233,

Responsible

(2)

306, 379,

Rest

(2)

178, 937,

Restarcie

(1)

566,

Restart

(1)

558,

Restartami

(1)

560,

Restartu

(1)

560,

Restore

(1)

205,

Restrykcje

(1)

658,

Resubmit

(1)

177,

Resulting

(2)

233, 962,

Reszt

(2)

11, 520,

Reszta

(1)

655,

Retain

(1)

488,

Retrieve

(1)

293,

Retrieving

(1)

284,

Review

(1)

486,

Revision

(1)

462,

Rewizji

(1)

59,

Richard

(1)

42,

Right

(2)

195, 230,

Robi

(3)

335, 710, 902,

Robienia

(1)

894,

Robieniu

(1)

336,

Rodowiska

(1)

25,

Rodowisko

(4)

16, 17, 326, 845,

Rodowisku

(5)

101, 150, 151, 524, 784,

Rodzaj

(4)

436, 560, 648, 877,

Rodzaje

(3)

368, 588, 636,

Rodzajow

(1)

154,

Rodzajowe

(1)

154,

Rodzaju

(3)

644, 845, 966,

Rodzic

(1)

586,

Rodzimych

(2)

924, 950,

Rodzimymi

(1)

923,

Role

(3)

408, 409, 999,

ROM

(1)

164,

Root

(13)

7, 111, 250, 251, 263, 289, 290, 508, 587,

Routers

(1)

260,

Rozdzia

(15)

10, 11, 298, 305, 332, 358, 368, 500, 656, 683, 741, 787, 919, 972, 996,

Rozdziale

(3)

327, 827, 877,

Rozdzielacz

(1)

781,

Rozdzielonej

(1)

546,

Rozmiar

(1)

713,

Rozmiarem

(1)

894,

Rozmiaru

(1)

894,

Rozmiarze

(1)

894,

Rozpocz

(5)

65, 307, 764, 817, 908,

Rozpocznij

(2)

62, 339,

Rozpoczynaj

(1)

352,

Rozpoczynasz

(1)

61,

Rozruch

(1)

623,

Rozruchowe

(1)

912,

Rozruchu

(5)

326, 360, 500, 623,

Rozs

(3)

364, 662, 698,

Rozszerzeniem

(1)

526,

Rozumie

(1)

827,

Rozw

(1)

28,

Rozwa

(2)

919, 994,

Rozwi

(5)

105, 560, 696, 698, 732,

Rozwojowego

(1)

823,

Rozwojowych

(4)

97, 661, 692,

Rozwoju

(2)

657, 716,

Ruby

(2)

48,

Ruchomymi

(1)

689,

Rules

(2)

548, 549,

Run

(14)

164, 169, 170, 174, 183, 211, 236, 242, 249, 262, 263, 378, 433, 493,

Running

(8)

168, 212, 213, 214, 215, 387, 390, 470,

Runs

(1)

254,

Rych

(14)

9, 349, 533, 560, 566, 619, 630, 644, 686, 692, 719, 901, 947, 949,

Rykolwiek

(1)

583,

Rym

(6)

14, 312, 558, 599, 667, 696,

Rymi

(2)

530, 893,

Ryzyko

(1)

591,

Rzadko

(1)

334,

Rzecz

(2)

28, 737,

Rzeczy

(10)

154, 349, 366, 368, 665, 692, 851, 906, 964,

Rzeczywist

(1)

816,

Rzeczywistego

(1)

728,

Rzeczywistej

(1)

716,

Rzy

(3)

28, 598, 963,

S

Safe

(1)

361,

Sam

(3)

303, 586, 1013,

Same

(8)

28, 177, 180, 290, 393, 415, 1000, 1012,

Samego

(1)

588,

Samej

(5)

59, 655, 665, 725, 736,

Samo

(1)

756,

Samouczek

(6)

832, 841, 849, 853,

Samouczk

(1)

863,

Samouczka

(1)

877,

Samouczkami

(1)

827,

Samouczku

(6)

834, 843, 846, 848, 864, 900,

Samych

(1)

1008,

Samym

(10)

500, 559, 585, 586, 615, 641, 643, 721, 722,

Satisfies

(1)

445,

Satysfakcji

(1)

334,

Save

(2)

371, 479,

Saver

(1)

211,

Say

(5)

433, 490, 494, 926, 933,

Sbin

(4)

280, 573,

Sbuild

(1)

151,

Scalenia

(1)

660,

Scanner

(2)

534, 535,

Scenariuszy

(1)

337,

Sci

(1)

354,

Scope

(1)

445,

Script

(4)

417, 418, 856,

Scriptable

(1)

289,

Scripts

(3)

167, 310, 361,

Scroll

(1)

209,

Sdb

(8)

195, 202, 568, 571, 581, 582,

Sdc

(3)

598, 600, 602,

Search

(3)

407, 409, 482,

Second

(2)

295, 974,

Section

(6)

161, 273, 444, 451, 486, 678,

Security

(8)

381, 383, 384, 388, 795, 831,

Sed

(3)

781, 802,

See

(18)

164, 168, 176, 185, 208, 209, 234, 273, 306, 374, 401, 464, 468, 486, 488, 491, 973,

Sekcj

(3)

45, 59, 670,

Sekcja

(2)

95, 994,

Sekcjach

(1)

6,

Sekcji

(6)

10, 95, 522, 634, 691,

SEKCJI

(1)

804,

Seksistowskiego

(1)

931,

Sekundach

(1)

623,

Sekundy

(1)

623,

Sekwencja

(1)

364,

Sekwencji

(2)

522,

Select

(1)

398,

Selected

(2)

209, 486,

Selecting

(1)

418,

Selection

(5)

169, 230, 371, 421, 432,

Selections

(1)

526,

Semantyki

(1)

743,

Sends

(1)

254,

Sense

(1)

421,

Sensownych