Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

<< previous toc next >>

Podręcznik Systemów Live

Styl Kodowania

15. Styl Kodowania

Rozdział ten dokumentuje styl kodowania używany w systemach live.

15.1 Kompatybilność

15.2 Wcięcia

15.3 Zawijanie

Źle:

if foo; then
         bar
fi

Dobrze:

if foo
then
         bar
fi

Źle:

Foo () {
         bar
}

Dobrze:

Foo ()
{
         bar
}

15.4 Zmienne

_ * Dla zachowania spójności, należy zawsze używać znaków cytatu podczas przypisywania wartości do zmiennych:

Źle:

FOO=bar

Dobrze:

FOO="bar"

Źle:

if [ -f "${FOO}"/foo/"${BAR}"/bar ]
then
         foobar
fi

Dobrze:

if [ -f "${FOO}/foo/${BAR}/bar" ]
then
         foobar
fi

15.5 Różne

_ * Użyj case gdzie to jest możliwe zamiast test, jest to łatwiejsze do odczytania i szybsze w wykonaniu.


[ document manifest ]

<< previous toc next >>