Live manual

test @ sisudoc.org

sisu

[ document manifest ]

toc next >>

Podręcznik Systemów Live

O tym podręczniku

1. O tym podręczniku

Podręcznik ten służy jako centralny punkt dostępu do całej dokumentacji związanej z Projekt Systemów Live a w szczególności odnosi się do oprogramowania wytworzonego przez projekt dla wydania Debian 8.0 "jessie". Aktualną wersję można zawsze znaleźć na ‹http://live-systems.org/

Podręcznik live-manual skupia się przede wszystkim na pomocy w budowaniu systemu live a nie na tematach użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy może znaleźć przydatne informacje w następujących sekcjach: Podstawy obejmuje pobieranie skompilowanych obrazów i przygotowanie obrazów tak aby były uruchamiany z nośnika przenośnego lub z sieci, równocześnie używanie web builder lub uruchamianie live-build bezpośrednio w systemie. Dostosowywanie zachowania w czasie działania systemu opisuje kilka opcji, które mogą zostać określone podczas startu, na przykład wybieranie układu klawiatury i ustawienia regionalne, używając opcji persistence.

Niektóre z poleceń zawartych w tekście muszą być wykonywane z uprawnieniami superużytkownika, które mogą być uzyskane przez stanie się użytkownikiem root poprzez su lub używając sudo. Aby odróżnić te polecenia, które mogą być wykonywane przez nieuprzywilejowanego użytkownika i te wymagające praw administratora, polecenia zostały poprzedzone przez odpowiednio by $ or # . Symbol ten nie jest częścią polecenia.

1.1 Dla niecierpliwych

Wierzymy, że wszystko w tym podręczniku jest ważne, przynajmniej dla niektórych z naszych użytkowników. Zdajemy sobie sprawę również, że zawiera on dużo materiału do sprostania. I że może chciałbyś doświadczyć szybkich postępów w używaniu oprogramowania przed zagłębianiem się w szczegóły. Dlatego sugerujemy czytanie w następującej kolejności.

Najpierw przeczytaj rozdział, O tym podręczniku, od początku, kończąc na sekcji Warunki. Następnie przejdź do trzech ćwiczeń na początku sekcji Przykłady mającej na celu nauczyć Cię podstaw budowania obrazu i dostosowywania. Najpierw przeczytaj Używanie przykładów, następnie Tutorial 1: Domyślny obraz, Tutorial 2: Narzędzie przeglądarka i wreszcie Tutorial 3: Spersonalizowany obraz. Pod koniec tych tutoriali, będziesz mieć ogólny zarys tego, co można zrobić z systemami live.

Zachęcamy do powrotu i bardziej dogłębnej analizy podręcznika, być może następnym razem czytanie Podstaw, przejrzenie lub pominięcie Budowanie obrazu netboot, a skończywszy czytając Omówienie dostosowywania i rozdziałów, które po nim następują. W tym momencie, mamy nadzieję, że są zostałeś zainteresowany tym, co można zrobić z systemami live i zmotywowany, aby przeczytać resztę tego podręcznika, od deski do deski.

1.2 Definicje

1.3 Autorzy

Lista Autorów (w kolejności alfabetycznej):

1.4 Wnoszenie wkładu do tego dokumentu

Intencją niniejszy podręcznik jest dziłanie jako projekt społeczny, a więc wszelkie propozycje usprawnień i zmian są bardzo mile widziane. Proszę przejrzyj sekcję Przyczynianie się do projektu w celu uzyskania szczegółowych informacje na temat sposobu pobrania klucza do wysyłania zmian i jak wnosić dobre zmiany.

1.4.1 Nanoszenie zmian

W celu dokonania zmian w podręczniku angielskim musisz edytować odpowiednie pliki w manual/en/, ale przed złożeniem swojego wkładu, należy przejrzeć swoją pracę. Aby wyświetlić podgląd live-manual, upewnij się, że pakiety potrzebne do budowy to są zainstalowane przez wykonanie:

# apt-get install make po4a ruby ruby-nokogiri sisu-complete

Możesz zbudować live-manual z głównego katalogu swojego zapytania GIT przez wykonanie:

$ make build

Ponieważ zbudowanie podręcznika we wszystkich obsługiwanych językach zajmuje trochę czasu, autorzy mogą zdecydować, że wygodniej będzie skorzystać z jednego z szybko korygujących skrótów podczas zamieszczania nowej dokumentacji, którą dodali do podręcznika angielskiego. Używanie PROOF=1 tworzy live-manual w formacie HTML, ale bez posegmentowanych plików HTML, a przy użyciu PROOF=2 tworzy się live-manual w formacie PDF, ale tylko sformatowane jako A4 i listowy pionowy. Dlatego korzystając z jednej z możliwości opcji PROOF= można zaoszczędzić sporo czasu, np.:

$ make build PROOF=1

Gdy zatwierdzasz jedno z tłumaczeń możliwe jest zbudowanie tylko dla jednego języka, przez wykonanie, np.:

$ make build LANGUAGES=pl

Jest też możliwe, aby zbudować po typie dokumentu, np:

$ make build FORMATS=pdf

Lub kombinacja obu, np:

$ make build LANGUAGES=pl FORMATS=html

Po rewizji swojej pracy i upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, nie należy używać make commit chyba aktualizujesz już istniejące tłumaczenia, i w tym przypadku, nie należy mieszać zmian do instrukcji angielskiej i tłumaczeń w tej samej wysłanej zmianie, ale należy użyć osobnych zgłoszeń zmian dla każdego tłumaczenia. Zobacz sekcję Tłumaczenie, aby uzyskać więcej szczegółów.

1.4.2 Tłumaczenie

W celu przetłumaczenia live-manual, wykonaj następujące kroki, w zależności od tego, czy rozpoczynasz tłumaczenie od zera czy też kontynuujesz pracę na już istniejącym tłumaczeniu:

Po uruchomieniu make commit zobaczysz jakiś przewijający się tekst. Są to przede wszystkim informacyjne komunikaty o statusie przetwarzania, a także niektóre wskazówki na temat tego, co mogłoby być zrobione, aby poprawić live-manual. Chyba, że widzisz błąd krytyczny, zazwyczaj w takim wypadku możesz kontynuować i wysłać swój wkład w tłumaczenie.

live-manual składa się z dwóch narzędzi, które mogą w znacznym stopniu pomóc tłumaczom znaleźć nieprzetłumaczone i zmienione ciągi znaków. Pierwszy z nich jest "make translate". Uruchamia skrypt, który mówi dokładnie ile nie przetłumaczonych ciągów jest ​​w każdym pliku .po. Drugi, "make fixfuzzy", działa tylko na zmienionych ciągach znaków, ale to pomaga znaleźć je i edytować jeden po drugim.

Należy pamiętać, że nawet jeśli te narzędzia mogą być bardzo pomocne do pracy z tłumaczeniami w linii poleceń, to korzystanie z wyspecjalizowanego narzędzia jak poedit jest zalecanym sposobem, aby wykonać zadanie. Jest to również dobry pomysł, aby zapoznać się z dokumentacjami Debian o lokalizacjach (l10n) i tymi specyficznymi dla live-manual: Poradnik dla tłumaczy.

Uwaga: Możesz użyć make clean aby oczyścić swoje drzewo git przed zamieszczeniem. Ten krok nie jest obowiązkowy, dzięki plikowi .gitignore, ale dobrą praktyką jest uniknać zatwierdzania plików odruchowo.


[ document manifest ]

toc next >>